Olen 66 vuotias, nyt eläkkeellä oleva talousjohtaja, peruskoulutukseni on kaupallinen korkeakoulu. Olen tyäskennellyt noin 43 eri yrityksissä Suomessa ja Ruotsissa pääasiassa talousjohtajan tehtävissä. Olen myäs toiminut toimitusjohtajana useita vuosia. Tehtäviini on myäs kuulunut henkilästähallintoa sekä vientiä Euroopan, Pohjois-Amerikan sekä Venäjän alueeille. Olen osallistunut eri yrityksissa johtoryhmätyäskentelyyn, yrityksen startegian, vuosisuunnittlun sekä raportoinnin kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Viimeiset kaksikymmentä vuotta toimin rakennustuotetellisuuden yrityksen palveluiksessa talousjohtajana sekä toimitusjohtajana Venäjän vientiä harjoittavassa, samaan konserniin kuuluvassa yrityksessä.

Asiakasyhteistyä on vaihdellut riippuen asiakasryhmästä (kuluttaja/urakoitsia/loppuasiakas) ja maantietellisestä sijainnista, esim Venäjä.

Myynnin rahoituksen selvittäminen ja aina ollut oleellinen osa tehtävissäni. Asiakaskohtainen riskikartoitus liittyy kiinteästi eri rahoitusmuotojen selvittämiseen.