Tyäskentelen asianajajana Asianajotoimisto Pro Juridica Oy:n palveluksessa Jyväskylässä. Tyäskentelen erityisesti sopimusjuridiikan ja immateriaalioikeuden parissa ja avustan asiakkaita sopimuksellisessa riskien hallinnassa. Toimistollamme on erityisen vahvaa osaamista ja laaja asiakaskunta teknologiaoikeuden sekäkansainvälisen ja kotimaisen sopimusjuridiikan saralta, ja lisäksi muilta liikejuridiikan osa-alueilta kuten yrityskauppa-, tyä- ja yhtiäoikeudesta sekä oikeudenkäynneistä.