Tulevaisuusorientoitunut vahvan kokemuksen (johtaminen, metsäteollisuus, investoinnit, paperi-, kartonki- ja sellutehtaat, projektinhallinta, businessprosessit, strategia, muutosten hallinta, innovaatiot, myynti ja johdon konsultointi) omaava liiketoiminnan ja johtamisen ammattilainen. Takana hienoja kokemuksia niin suurista (UPM-Kymmene, Valmet ja Ahlstrom) kuin pienistäkin (Humap, Treeactive, Sellusta Finland) organisaatioista. Nyt uuden edessä :-).