Työskentelen Finpro Export:n Advice tiimissä vanhempana neuvonantajana. Autamme yrityksä kansainväliastymisessä . Oma ydinosaamiseni liittyy yritysten kansaianvälistymisstrategiaan, toimintatavan valintaan sekä hallitustyöskentrlyyn (kävi 2016 HHJ kurssin ja suoritin tutkinnon, Keskuskauppakamarin Hyväksytty Hallitukse Jäsen ) . Alueellinen erityisosaamiseni liittyy venäjänkielisiin maihin. Ennen Finproa työskentelin yhterensä 11 vuotta Moskovassa eri yyrtysten paleveluksessa, mm toim