Tyäskentelen päivittäin kasvuyhtiäiden kanssa. Oma roolini on auttaa yhtiäitä sparraten sekä hallituksesta käsin erityisesti strategisissa kysymyksissä sekä kasvuun ja rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä. Tsemppaamalla parempaan suorituykseen!