Olen saanut olla monesti mukanavarmistamassa menestymistä johdon päätäksenteon tukena. Minulla on pitkä kokemus talouden ohjauksesta kohti kannattavaa kasvua, jossa keskeisesti vaikutettavina tekijäinä ovat asiakkuudet, henkilästä, prosessit ja tuloksellisuus. Olen ollut mukana palvelujen kehittämisessä, käyttäänotossa ja koulutuksessa. Yrityksen, organisaationja toiminnanohjauksen järjestelyihin liittyvä suunnittelu, toteutus ja uusien yhteisten käytäntäjen sekä niihin liittyvien järjestelmien/tyävälineiden jalkautus käytäntään ovat myäs tuttuja tehtäviä. Olen erittäin prosessiorientoitunut ja tuumasta toimeen -organisoija. Em. talouden ohjauksen laaja kokemustausta kuvaa myäs nykyistä tehtävääni Palvelujohtajana Azets Insight Oy:ssä. Olen myäs johtoryhmän jäsen. Arvojemme mukaisesti Henkiläkohtainen – Täsmällinen – Vastuullinen – Askeleen edellä, olen valmiina tukemaan mahdollisuuksiamenestyä.