Olen Anna Alasmaa ja toimin Pirkanmaan ELY:ssä Tekesin johtavana asiantuntijana. Pääsääntöisesti toimin kasvuyritysten kanssa, haastaen heitä kasvamaan kohti kv-markkinoita. Kohtaan monen eri toimialan yrityksiä ja haluan haastaa yrityksiä miettimään /kehittämään etenkin asiakasymmärrystä ja -kokemustakilpailuetuna sekäyrityksen johtamista ja työn tekemisen tapoja osana liiketoiminnan kasvua.