Edunvalvonnan tehtävien ohessa törmään työssäni kauppakamarin toimitusjohtajana lähes päivittäin yritysten johtamisen, kasvun ja kehityksen sekä kansainvälistymisen kysymyksiin. Näissä haasteissa haluamme luotsata yrityksiämme eteenpäin. Luotanmaakuntamme osaamiseen, elinvoimaisuuteen ja kehitysmahdollisuuksiin. Olen itsekin yrittäjä ja ymmärrän siksi kokemuksieni kauttayrityksille tärkeiden painopistealueiden vaatimukset. Avoimellayhteistyöllä alueemmetoimijoiden kanssa sekä suuntaamalla katseet kansainvälisillemarkkinoille luomme vahvan pohjan Pohjois-Karjalan tulevaisuudelle!