Tuenmarkkinatutkimuksen kautta yrityksen johtoa ja liiketoiminnan kehitystä strategisessa päätöksenteossa, sekä operatiivisempia toimintoja kuten myyntiä ja markkinointia mm. avainasiakashallinnassa ja uusasiakashankinnassa. Työssäni seuraan paitsi metsä- ja biotalouden, myös erityisesti pakkausmarkkinoiden, vähittäiskaupan ja kuluttajatrendien kehitystä.

Mielipidettäni kysytään usein myös aiheista jotka eivät sinällään ole asiantuntemukseni piirissä mutta joihin kaivataan ”ulkopuolisia” silmiä ja näkemystä viestin kirkastamiseksi.

Olen työskennellyt Metsä Groupilla 15 vuotta eli valtaosan työuraani, mitä ennen olen ollut mm. globaalin metsäteollisuuden analyytikkona Citibank International plc:llä.

Henkilökohtaisesti arvostan toimintatapoja, palveluita ja tuotteita jotka tukevat kestävää kehitystä ja hyvää, toimivaa arkea.