Olen toiminut Valmetin tutkimus- ja kehitysjohtajana vuoden 2016 alusta alkaen. Vuosina 2012-2016 olin Valmetin Sellu ja Energia liiketoimintalinjan R&D-osaston vetäjänä, ja vuosina 2008-2012 toimin Oilonin tuotekehitysjohtajana. Nykyisessä toimessani tehtävänäni on varmistaa Valmetin nykyisten tuotteiden kilpailukyky ja toisaaltahuolehtia uusien tuotteiden kehityksestä ja kaupallistamisesta.

Yhteistyö asiakkaiden jatutkimuslaitosten kanssa on keskeinen osa tehtävääni.