Ranta-aholla on vahvaa osaamista digitaalisten palveluiden rakentamisesta ja käytettävyydestä sosiaali-ja terveyspalveluissa. Erityisosaamista Ranta-aholla on virtuaalisesta vuorovaikutuksesta ja digisisältöjen käytöstä ammattilaisen ja asiakasvuorovaikutuksen näkökulmasta. Kouluttajana ja luennoitsijana hän on innostava ja motivoiva ravistellen osallistujaa ajattelemaan uudella tavalla.

Tärkeä osa asiantuntijatyötä ja kouluttamista ovat palvelumuotoilun menetelmät ja digitaaliset palvelun käyttäjäkokemukset. Ensimmäisenä hän kiinnittää huomiota yhtenäisiin tietovirtoihin ja niiden hallintaan, minkä edellytyksenä on toimiva digiarkkitehtuuri. Useissa eri piloteissa Ranta-aho on kokeillut ennakkoluulottomasti eri teknologioiden yhdistämistä ja soveltamista digipalveluiden ja -sisältöjäen käyttämisessä. Näistä opeista ja kokemuksista hän ammentaa kuulijalle mielenkiintoista tietoa ja sovellettavaa palveluiden tuottamiseen.