Sydämeltäni yrittäjä ja vahvasti yrittäjähenkinen. Taustani on monipuolinen myynti-, markkinointi-, valmennus- ja henkilöstöhallinnollisista tehtävistä. Toiminut useiden eri toimialojen ja erikokoisten yritysten kanssa, sekä yrittäjänä että tulosvastuullisissa tehtävissä. Viimevuosina on rajusti siirrytty analogisesta toimintaympäristöstä digitaaliseen. Myynnissä kuin markkinoinnissakin hyödynnetään automaation keinoja. Myynti ja markkinointi nivoutuvat enemmän ja enemmän yhteen. Myynti on muuttunut vahvasti monikanavaiseksi tuoden lukuisia haasteita ja uusia tavoitteita, mutta myös mielettömän hienoja ja kustannustehokkaita keinoja. Asiakas eli ostopersoona on tunnistettava aina vain paremmin. Näitä asiakkaiden haasteita tai enemmänkin mahdollisuuksiakeinoineen ja tavoitteineenratkomme, ja mittaamme MarkkinointiAkatemiassa päivittäin. Uskon ja tiedän, jokaiselle liiketoiminnalle on olemassa tehokkaat keinot, olipa kyse alkuvaiheen liiketoiminnasta tai uusien askelmerkkien hakemista kohti määriteltyjä tai toivottuja tavoitteita.

Kompassin neulan oikean suunnan löytämisessä autan, ilolla ja aidosti. Kun asiakas onnistuu, mekin onnistumme, yhdessä. Nähdään!