Sparraan ihmisiä – tiimejä, työyhteisöjä, esimiehiä ja johtoa olemaan tuottavia ja resilienttejä inhimillisesti ja taloudellisesti kestävillä keinoilla. Tärkein kasvun- tai muutoksentekijä kun lopulta on aina yksi yksittäinen ihminen.