Työskentelen liikejuridiikan asiantuntijana KPMG:n vero- ja lakipalveluissa. Painopistealueita työssäni ovat kansainvälinen kaupan sopimusoikeudelliset kysymykset, IT-alan sopimusjuridiikka sekä riitojen ratkaisu tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyissä.