Olen työskennellyt lähes 40vuotta meriteollisuudessaja erityisesti laivalaitteiden vientiteollisuudessa. Jäin eläkkeelle Steerprop Oy:n toimitusjohtajan tehtävästä vuonna 2015,ja senjälkeen olen toiminut eri alojenkehitysprojekteissa ja hallitusammattilaisena.

Olen erityisesti kiinnostunut strategiaan ja kansainvälistymiseen liittyvistä asioista.