Teen johdon konsultointia ja toimin useiden yhtiöiden hallituksessa. Lisäksi toimin businessenkelinä start-up yrityksille.