Olen siirtynyt Plantui Oy:stä konsultoimaan ja sparraamaan ja jakamaan kokemuksiani muille sekä aloittaville että vakiintuneille yrityksille. Työkaluna usein käyttämäni BMC (Business model canvas). Viimeisimmässä työssäni vastasin mm. teknologian lisäksi liiketoiminnan kehittämisessä. Plantui oli startup ja on ollut koko syntyhistoriansa ajan kansainvälinen toimija jonka myynti laajeni 36 maahan. Tämän lisäksi toimimme Boschin OEM toimittajana ja R&D partnerina. Olen ollut mukana perustamassa muutamia yrityksiä, joista kaksi on myyty ja yksi on kuopattu ja yksi toimii edelleen. Teknisen kehityksen myötä myös Tekes ja sen rahoitusmallit ovat tulleet tutuiksi ja olen vetänyt yhteensä usean miljoonan kehitysprojekteja, joissa teknologia on ollut osa kokonaiskonseptia ja kansainvälistä liiketoimintaa. Syntyneen IPR:n suojaaminen on yhtä tärkeää kuin kehitystyökin, mutta vain tuotteen/palvelun myynti ratkaisee menestyksen. Kuluttajamarkkinoille menevän ja elektroniikkaa sisältävän tuotekokonaisuuden rakentaminen, johon liittyy lisäksi monipuolinen palvelurakenne ja jossa pitää hallita sekä biologia että palvelumuotoilu ovat osoittautuneet haastaviksi, mutta mahdollisiksi menestystekijöiksi maailmalla. Tällaisen konseptin luominen on ollut mahdollista vain hyvän kumppani- ja osaamisverkoston avulla. Verkoston kasvattaminen, ylläpito ja kannustaminen ovat avainasemassa. Liiketoiminta on aina globaalia ja vain myynnillä pärjää. Tuotteen/palvelun toki pitää olla riittävän hyvä täyttääkseen asiakkaan tarpeet. Suomi hyvä Skandinavia parempi.