Olen koneinsinöörin koulutuksen ja 25-vuotisen vientikokemuksen (Suomi, Saksa) omaava henkilö. Koulutan ulkomailta Suomeen tulleita sekä suomalaisia,jonkun kohdemaaan kielen ja kulttuurin osaavia henkilöitävientiosaajiksi.

Markkinoin näitä henkilöitä määräaikaisella sopimuksella vientiyrityksille sekä toimin vientikouluttajana.

Koska omaan käytännön kokemusta sekä teoriatietämystä eri viennin osa-alueista, pystyn ratkaisemaanerilaisia vientiin ja kansainvälistymiseen liittyviä ongelmiaasiakkaidemme kanssa.