Olen työskennellyt pankki- ja rahoitusalalla lähes 10 vuoden ajan. Nykyisessä tehtävässäni rakennanaktiivisesti ratkaisuja pk-yritysten käynnistämisen ja kasvun rahoittamiseen yhteistyössämuidenrahoittajien jayrityspalveluorganisaatioiden kanssa. Työtaustani kautta vahvuusalueeni painottuvat erityisestirahoitusosaamiseen. Iso osa asiakkaistani on alkavia yrityksiä, joiden liikeideioiden analysointiin käytän ison osan työajastani.