Niko on palvelumuotoilija ja asiakaskokemuksen kehittämisen moniosaaja sekä yrittäjä. Perustaa työnsä syvään ihmisymmärrykseen, jonka pohjalta voidaan muotoilla liiketoimintaa, tarjoomaa, strategioita ja asiakaskokemuksia. Asiakkaina laajasti niin yksinyrittäjiä, mikroyrityksiä, kuin pienyrityksiä, jotka haluavat terävöittää ja kirkastaa omaa tekemistään. Niko on ennen kaikkea ratkaisukeskeinen ja mahdollisuuksia hakeva tekijä.

Yrityksen tukena muun muassa:

– Asiakas- ja työntekijätutkimukset
– Kokemuspolkujen kartoitus (asiakas, työntekijä, käyttäjä tms.)
– Innovaatiotysökentely
– Tuote- ja palvelukehitys
– Digitaalisten palveluiden käytettävyysarviointi ja testaaminen
– Työpajojen fasilitointi
– Digitaalisten palveluiden rautalankamallinnus ja prototypointi
– Asiakaskokemuksen strateginen kehittäminen
– Asiakaskokemuksen mittaaminen ja tulosten hyödyntäminen mm. markkinoinnissa