Asiakaskeskeisen vähittäiskaupan, matkailun ja liikennemyymäläbisneksen markkinoinnin, viestinnän, asiakkuuksien ja digiliiketoiminnan parissa.

Muutosjohtaminen, strategiatyö, luova konseptointi, digi- ja mobiilipalveluiden kehittäminen, asiakasuskollisuusohjelmien ja asiakaskeskeisyyden kehittäminen sekä tuloksellisuus painopisteinä. Erikoisvoimana ihmisten innostaminen, rohkeat kokeilut ja palvelumuotoilu.