Olen 37-vuoden kokemuksen omaava kaupan alan osaaja. Viimeiset 20 vuotta toimin Toimialajohtajana, johtoryhmän jäsenenä sekä toimitusjohtajan sijaisena Osuuskauppa Maakunnassa. Tehtäviini kuului strategian laatiminen ja toimeenpano joka sisälsi tonttien hankinnan, rakennuttamisen, henkilöstön rekrytoinnin sekä kouluttamisen, markkinoinnin ja elinkaaren hallinnan sekä päivittäisen johtamisen. Tulokset näkyvät Kainuulaisessa vähittäiskaupassa jossa Prisma, S-market (15) ja Abc-polttonestekauppa (9) ovat nousseet markkinajohtajiksi. Toimin S-ryhmässä myös SOK:n ohjausryhmissä, liikeidearyhmissä, it-sektorin kehittämisryhmissä sekä ketjuhallituksessa. Ominta alaani ovat ison yrityksen stretegiset päätökset, suunnitelmallinen ja tavoitehakuinen toiminta ja tinkimätön toimeenpano sekä tiimien johdattaminen menestykseen. Suomen yrityskummit Ry:ssä toimin aluekummina Kainuun alueella, jossa yrityskummien kanssa toimimme mentorina, sparraajina ja keskustelukumppanina mikro- ja pk-yrityksille liiketoiminnallisten haasteiden ratkaisemisessa, tarjoten ohjausta ja tukea päätösten teossa.