Olen toiminut yli 20 vuotta kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin asiantuntijatehtävissä tyästäen liki 500 strategiaprosessia ja toimien esimerkiksi 13 oman alansa maailman johtavan yrityksen brandistrategiasta vastaavana. Kahden markkinamuutoksen johtamiseen liittyvän kirjojani tutkimustyä on antanut vahvaa, itsenäistä näkemystä muutosjohtamisesta, jota hyädynnän tyässäni jatkuvasti. Tämä, yhdistettynä oman yrityksen johtamiseen ja kansainvälistämiseen takaa minulle käytännänläheisen ymmärryksen niistä haasteista, joita yritysjohdon tulee taklata kasvaakseen seuraavalle tasolle. Mainonta ei tässä yksin riitä, tarvitaan selkeä visio, jota sisäisen ja ulkoisen brandityän on mahdollista palvella.