Asiakasvastuullinen johtja jonka vastuulla pk-yritysten rahoitus, kassanhallinta, maksuliikenne ja vakuutukset. Aikaisemmin toiminut Nordeassa laatuasiantuntijana sekä sisäisessä koulutusyksikössä.

Näissä tehtävissä mm. asiakaspalautteiden vaikutus toimintapojen muutoksiin työtehtävien keskeisenä tekijänä.