Työurani on alkanut myynnistä, ICT:n kautta hallintotehtäviin . Viimeisimmät ja merkittävimmät tehtäväni ovat olleet yrityskaupat, joista ensimmäinen tehtiin 2016, jolloin perheyhtiömme oli perustamassa konserniyhtiötä Viroon sekä 2018 vuonna alkuun pantu ja 2019 loppuun saatettu kauppa. Vastuullani oli molemmissa yrityskaupoissa hoitaa kansainväliset DD-prosessit sekä olla mukana kaikissa perustamis- ja myyntineuvotteluissa. Minulla on kokemusta talousprosessien ohjauksesta ja johtamisesta, sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen ja ICT-ohjelmistojen kehitysprojekteista. Myös strategia- ja johtoryhmätyöskentelyt sekä niihin liittyvät kehitystehtävät kuuluvat vahvuuksiini.
Katson, ettei työuralla koskaan voi olla ”valmis”, ja näenkin merkittävänä tekijänä jatkuvan oppimisen, joka on myös ollut oma motivaattorini.
Ole yhteydessä, niin jutellaan lisää.