Usean vuoden ajan liikejuridiikan parissa työskennelleenä minulla on laaja-alaista kokemusta mm. erilaisista yhtiöoikeuteen sekä omistus- ja yritysjärjestelyihin liittyvistä kysymyksistä yrityksen koko elinkaarelta, aina yrityksen perustamisesta siitä luopumiseen. Erilaisten sopimusten ja muiden asiakirjojen valmistelu ja laatiminen paitsi yhtiön, sen johdon ja sidosryhmien tarpeisiin, myös yrittäjän varallisuuden turvaamiseksi on tullut tutuksi. Lisäksi avustan asiakkaita myös mm. liikkeen luovutuksiin, yhteistoimintamenettelyyn, työsuhteen päättämiseen ja muissa työoikeuden alaan liittyvissä kysymyksissä.