Työskentelen Keski-Suomen ELY-keskuksessa yritysrahoituksen ja EU:n maaseuturahaston kehittämishankkeiden parissa. Markkinointiviestintä, asiakkuudet ja yritysten kasvu ovat erityisesti kiinnostuksen kohteina. Koulutukseltani olen KTM (yrittäjyys) ja FM (puheviestintä) sekä metsätalousinsinööri. Vapaalla luen ja toimin riita- ja rikosasioiden sovittelijana.