Antti Osara: Vinkit markkinointiin ja sparraukseen

Kasvu Open -sparraaja Antti Osara on myynnin ja markkinoinnin ammattilainen, joka haastaa yrityksiä heittäytymään pois omasta kontekstistaan, saaden kerta toisensa jälkeen huippuarvosanat sparratuilta yrityksiltä.

– Opin itse koko ajan uutta erilaisten keissien kautta. Olen myös kerryttänyt kokemusta monelta eri toimialalta ja pystyn siten myös antamaan eri toimialoille jotain uutta muiden toimialojen kautta, sanoo Antti Osara.

Markkinoinnin ammattilaisena Osara painottaa markkinoinnin tärkeyttä yritykselle. Monesti tuotannon ajatellaan johtavan, mutta fakta on, että tuotantoa on turha tehdä ilman onnistunutta markkinointia ja myyntiä. Markkinoinnilla ja myynnillä pitäisi siis olla selkeät tavoitteet ja myynnistä pitäisi tehdä prosessi. Osaran sparrauksessa myynnin tarkoitusta lähdetään yhdessä kirkastamaan ja haetaan rohkeutta alkaa toimimaan, sillä asiakasta ei kannata jäädä kotiin odottelemaan.

LUE: Arto Vidgren: Asenne ratkaisee!

Sisäinen palo tekemiseen

Antti Osara näkee sparraajana toimimisen ainutlaatuisena tilaisuutena luoda verkostoja sekä muihin
asiantuntijoihin että yrityksiin. Molemminpuolinen oppiminen motivoi sitoutumaan prosessiin mukaan vuosi toisensa jälkeen. Koskaan Osara ei päästä sparraukseen tulevia yrityksiä helpolla. Sparraajan spesiaalikysymykset vaikuttavat yksinkertaisille, mutta osoittautuvat yllättävän vaikeaksi.

 • Miksi yritysjohtajat tekevät sitä, mitä tekevät?
  Monesti keskitytään pelkästään tuotteisiin ja palveluihin, mutta tärkeää olisi miettiä minkä
  ydinajatuksen varaan yritys on perustettu ja miksi yritys jatkaa elämää edelleen. Pitää
  tunnistaa mitä asiakkaille halutaan kertoa omalla toiminnalla ja asenteella. Kasvu vaatii
  kaikkien osa-alueiden yhteistyötä ja markkinointi on tärkeimpänä.
 • Mikä on yrityksen kohderyhmä?
  Viestinnän ja markkinoinnin kohdentaminen tietylle ryhmälle vaatii rohkeutta, sillä kaikkia
  ihmisiä ei voi miellyttää.
 • Onko markkinoinnille varattu oma budjetti ja millainen tämä budjetti on?
  Markkinointi tarvitsee resursseja kuten rahaa, ihmisiä ja ammattitaitoa. Osara lupaa, että
  ammattilaisen tehdessä markkinointia vaikutukset alkavat näkyä.

– Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että johtoryhmästä löytyy markkinointipäällikkö,
yrityksen osaamisen mukaan joko omasta henkilöstöstä tai ulkoistettuna
, sanoo Osara.

LUE: Markkinointi liiketoiminnan ytimessä

Antti Osara (2. oikealta) on sparraaja, joka on aina valmis käyttämään aikaansa yritysten kasvun
tukemiseksi.

Vinkit Kasvu Open -yrityksille

Lähettäkää pohjatiedot sparraajille ajoissa, pyytää Osara. Hänen mukaansa lähes poikkeuksetta jatkoon päässeillä yrityksillä on hyvät pohjamateriaalit. Noin viikkoa aikaisemmin lähetetyt materiaalit antavat sparraajille mahdollisuuden pureutua yrityksen tilaan, saada uusia oivalluksia ja työstää materiaaleista mieleen nousseita ajatuksia.

Osaran tapana on jakaa yrityksille omat yhteystiedot, ja hän pitää moneen yritykseen yhteyttä
myös sparrauksen jälkeen. Monesti yrityksillä tulee mieleen tärkeää lisättävää vasta sparrauksen jälkeen. Sen vuoksi yhteydenpito sparrauksen jälkeen voi jollekin olla avain menestykseen.