Finalistiesittely Ihme-3d Oy: ihmemiehet asiakkaiden kilpailukyvyn puolesta

Teemu Saari ja Mauricio Martinez ovat johtaneet suurien rakennushankkeiden rakennesuunnittelua ympäri maailmaa. Työn myötä syntyi idea automatisoida prosesseja.

”Yrityksen perustamisvaiheen idea oli kehittää 3D-mallinnuksen, lujuuslaskennan ja suunnittelun automaatiota. Heti alussa värväsimme mukaan Samuli Stenuddin, jolla on vahva osaaminen ICT-alalta”, muistelee toimitusjohtaja Teemu Saari.

Insinööritoimiston ja ohjelmistoalan yrityksen yhdistelmä, Ihme-3d, taistelee rakennus- ja metalliyritysten kilpailukyvyn puolesta.

”Asiakkaat ovat alkaneet kutsumaan meitä jo ihmemiehiksi. Ratkaisuissamme hyödynnämme digitalisaation, automatisoinnin ja IoT-teknolgian tuomia mahdollisuuksia. Ihmemies-nimitys juontaa juurensa siten meidän innovatiivisiin ratkaisuihin sekä nopeaan toimitukseemme”, Saari kertoo.

Eikä ihme. Ovathan nämä ihmemiehet puhtaasti asiakkaiden asialla.

Tällä hetkellä kansainvälisessä tiimissä Kempeleessä työskentelee kahdeksan henkeä, joilla on yhteensä neljä eri äidinkieltä. Tiimin huippuosaaminen kattaa niin rakennus-, kone- kuin metallitekniikan sekä laajasti ICT-teknologian kentät.

Esteet pois myynnin tieltä

Teknisesti haastavien tuotteiden myyntiin ja hinnoitteluun suunniteltu Cielo on selainkäyttöinen suunnitteluautomaatiojärjestelmä rakennus- ja metalliteollisuuden käyttöön. Järjestelmä koostuu kolmesta tilaus-toimitus-prosessin moduulista: myynnistä, suunnittelusta ja toteutuksesta.

Käytännössä ohjelmaan syötetään ja piirretään vaadittavat tuotteen lähtötiedot. Sen jälkeen ohjelma luo automaattisesti tarvittavat dokumentit, kuten sopimukset ja alustavat lujuuslaskelmat. Nämä voidaan lähettää edelleen suunnitteluun ja lopulta toteutukseen.

”Piirtotyökalulla asiakas saa nopeasti määriteltyä tuotteen olennaiset tekniset muuttujat. Näin saadaan myynnin tieltä pois siihen liittyvät tekniset haasteet”, Saari tiivistää.

Niin, lopulta kaikki on kiinni myynnistä. ”Myy, myy, myy” -mantran edestä on raivattavat turhat esteet ja hidasteet. Se on juuri sitä, mitä ihmemiehet tekevät asiakkailleen.

Ihme-3d:n uuden Riots-palvelun kaupallinen hyödyntäminen alkaa lokakuussa 2015. Riots on IoT-laite ja ohjelmistoratkaisu B2B-markkinoille.

Nopealla kasvustrategialla maailmalle

”Olemme puoliksi insinööritoimisto, joten start up-tyyppinen riskipitoinen nopea kasvustrategia ei sovi Cielo-liiketoimintaan. Riots-liiketoiminnan strategia sen sijaan on aggressiivisempi ja alusta lähtien globaali. Voimme siten tulevaisuudessa irrottaa Riots-liiketoiminnan tarvittaessa omaksi yhtiökseen”, Saari selventää.

Tulevaisuuden suunnitelmissa on kasvaa ja kehittyä tasaisesti sekä hallitusti, mutta nopeasti. Kansainvälistymiseen liittyvät käytännön haasteet olivat yksi syy osallistua Kasvu Open -sparraukseen.

Saari kertoo, että Fast Track Cyber Kasvupolulle lähdettiin testaamaan Riots-liikeideaa sekä kehittämään liiketoiminnan ansaintamalleja.

”Finaalin sparrauksessa toivomme pääpainon olevan eri ansaintamallien ja niihin liittyvien markkinointi- ja myyntistrategioiden sparrauksessa.”

Kaiken kaikkiaan kokemus Kasvu Openista jäi yrittäjille positiiviseksi.

Ihme-3d kotisivut
Ihme-3d linkedin