Finalistiesittely Netwell Oy: innostava työn uudistaja

Netwell on yhteistyö- ja viestintäratkaisuihin erikoistunut IT-palveluyritys. Yhtiön missiona on kehittää asiakkaiden liiketoimintaa ja kilpailukykyä tehostamalla ihmisten välistä tiedonkulkua ja tuottavuutta sosiaalista viestintää lisäämällä.

Vuodesta 1995 toiminut yritys työllistää tänä päivänä 7 henkilöä. Perustaja ja toimitusjohtaja Jarkko Pietikäisen insinööritutkinnon jälkeen aloitettu IT-yrittäjän elämä on jatkunut jo yli 20 vuoden ajan.

Yhteistyö- ja viestintäratkaisuihin erikoistunut Netwell Oy on toiminut vuodesta 1995.

”Netwellin toiminta on keskittynyt koko sen olemassaolon ajan yritysten sisäisen- ja ulkoisen viestinnän kehittämiseen IT:n avulla. Muuttuvissa markkinoissa kehitimme SwingIO-tuotteen, joka vei liiketoimintaamme täysin uudenlaiseen suuntaan”, kertoo liiketoimintajohtaja Timo Härmälä.

Netwellin tarjoama koostuu konsultointi-, tuki- ja ylläpitopalveluista sekä omista ohjelmistotuotteista ja SwingIO-pilvipalvelusta. Ratkaisut perustuvat pääosin IBM-ohjelmistoteknologioihin. Ison osan asiakasryhmästä muodostavat kotimaisen teollisuuden pk-yritykset.

SwingIO on pilvipalvelu työn johtamiseen ja viestintään. Sen avulla voidaan hallita työpäiväkirjoja, tehtäviä sekä yrityksen prosesseja, kuten laatupoikkeamia, läheltäpiti-tilanteita sekä kehitysideoita. Käyttö onnistuu mobiililaitteilla, työn keskeltä.

Toimitusjohtaja Jarkko Pietikäinen, Netwell Oy.”SwingIO –pilvipalvelu yhdistää käytännön työnkulkuun sosiaalisen median kaltaista käytön helppoutta, kuvia sekä ketteryyttä. Siten se nopeuttaa päätöksentekoa ja vähentää virheitä, kun ongelmakohtiin voidaan puuttua reaaliajassa”, täsmentää Härmälä.

Yritys osallistui kevään Fast Track Cyber Kasvupolkuun. Kasvupolulta saadut hyvät kokemukset ja sparraukset kasvattivat yrityksen kasvunälkää.

”Kasvupolulta saimme konsultaatiota, jonka avulla liiketoimintaa on pystytty jo kehittämään uudelle tasolle. Johtomme on seurannut Kasvu Openia sen alkuajoista saakka. Paikallisilta, mukana olleilta yrityksiltä kuullut tarinat houkuttelivat meitäkin osallistumaan.”

Netwell on mukana kilpailussa saadakseen sparrausta ennen kaikkea myyntiin. Haaveissa siintävät jo kuitenkin kansainvälistyminen, johon kaivataan kokemusta ja näkemystä.

Toimitusjohtaja Jarkko Pietikäinen

SwingIO-palvelulla tehostat yrityksesi sisäistä viestintää.

”Kaikenlaiset liiketoiminnan kehittämiseen tai yhdessä tekemiseen liittyvät kumppanuudet ja yhteistyömahdollisuudet on meille kiinnostavia. Haasteellinen taloustilanne on hankaloittanut kotimarkkinoiden avaamista. Toisaalta, jos emme saa kotimarkkinoilta haluttua kasvua, niin kansainvälistymistä tullaan todennäköisesti aikaistamaan ja haemme siten vahvempia markkinoita, jotka ovat valmiit SwingIO:n kaltaiselle uudenlaiselle ajattelulle työelämässä. SwingIO-palvelusta on kuitenkin ollut alusta asti tarkoitus tehdä kansainvälinen ratkaisu”, Härmälä kertoo.

SwingIO Kotisivut
Netwell Kotisivut
Netwell twitterissä
Netwell Facebookissa