Finalistiesittely TAVIQ Oy: älykästä sijoituspalvelua

Fast Track Cyber Kasvupolun voittaja oululainen TAVIQ Oy kehittää uudenlaista sijoituspalvelua, joka digitalisoi perinteisen sijoitussuunnittelun ja omaisuudenhoidon. Palvelu syntyi ratkaisuna yrittäjätiimin omiin ongelmiin.

”Tiimimme on perillä sijoitusmaailmasta koulutuksen ja kiinnostuksen kautta. Nykymuotoiset sijoituspalvelut eivät pystyneet tarjoamaan meille järkevää varainhoitoa, emmekä täyttäneet yksityispankin varallisuusvaatimuksia. Ainoaksi tieksi jäi ”tee-se-itse” -sijoitussalkku, jonka hoito vie paljon aikaa, se on toinen kokopäivätyö. Samaan ongelmaan törmää moni muukin sijoittaja”, avaa TAVIQ:n perustajaosakas ja toimitusjohtaja Juho Isola yrityksen taustaa.

Isola kertoo, että finanssialalla ongelma on kaksisuuntainen. Tällä hetkellä jokainen sijoituspalveluyritys yrittää luoda omat sijoituspalvelutoimintonsa. Tämä on kallista ja raskasta. Ongelmia kohdataan asiakashankinnassa, soittelemalla potentiaalisille asiakkaille, yritysten yrittäessä todistaa palveluidensa hyödyt, selvittäessä raskasta sääntelyä, pitäessä huolta omien palveluidensa toimivuudesta, tietoturvasta ja luotettavuudesta. Raskaiden ja kalliiden toimintakustannusten vuoksi pienen varallisuuden omaavat asiakkaat eivät ole pienelle sijoituspalveluyritykselle taloudellisesti järkeviä.

Kuluttajalle haasteen tuovat alan vaikea kieli, ajanpuute ja mahdollisesti vähäinen tietämys sijoittamisesta.

”Ratkaisumme istuu sijoituspalveluyrityksen ja asiakkaan väliin. Ratkaisu on teknologinen alusta, joka hoitaa sijoitusneuvonnan ja varainhoidon raskaat toiminnot automaattisesti. Alusta kokoaa yhteen ja helppokäyttöiseen paikkaan sijoitusneuvontaan ja salkunhallintaan tarvittavan automatisoidun teknologian. Tämä toimii molempiin päihin arvoketjua – se automatisoi sijoitusalan yrityksien sijoituspalvelutoimintoja ja tuo ne tavallisten ihmisten saavutettavaksi. Tätä kautta mahdollistamme sijoitusalan yrityksille helpon tavan luoda omat sijoitusneuvonta- ja varainhoitopalvelut sekä tuomme loppukäyttäjälle eli yksityisasiakkaalle intuitiivisen, yksilöllisen ja helposti saavutettavan tavan sijoittaa ilman, että joutuu tekemään sijoituspäätöksiään itsenäisesti. Vielä tällä hetkellä emme voi sääntelystä johtuen olla itse sijoituspalveluyritys, vaan tarjoamme ns. white label -alustan, jonka sijoituspalveluyritys saa brändätä omana palvelunaan. Teknologiaa kehitetään parhaillaan ja saamme syksyllä ensimmäiset versiot palveluntarjoajille käytettäväksi”, Isola täsmentää.

Fast Track Cyber Kasvupolun voittaja oululainen TAVIQ Oy kehittää uudenlaista sijoituspalvelua, joka digitalisoi perinteisen sijoitussuunnittelun ja omaisuudenhoidon.

Kasvu Openiin TAVIQ:n tiimi törmäsi tutkiessaan erilaisia rahoitusvaihtoehtoja yritykselle.

”Sami Etulan kirjassa, Opas enkelisijoituksen hakemiseen, mainittiin Kasvu Open pariin otteeseen. Tutustuimme kilpailuun tarkemmin ja löysimme teemaan sopivan Kasvupolun ja päätimme hakea mukaan. Sparraukseen lähdimme tarkentamaan kasvusuunnitelmaamme, testataksemme liiketoimintamalliamme sekä saadaksemme näkyvyyttä ja rahoitusta”, Isola kertoo.

Tänä vuonna perustetulla yrityksellä on kunnianhimoiset sekä kansainväliset kasvutavoitteet. Isola kertoo, että Kasvupolulla vahvistui usko oikeasta kasvusuunnasta.

”Saimme Kasvu Openista hyvää kritiikkiä ja toisaalta vahvistusta toiminnallemme. Myös näkyvyyttä on kertynyt, sillä esimerkiksi Kasvu Openin tapahtumapäivien aikaan nettisivujemme kävijämäärät ovat nousseet. Tarkoituksena on saada kassavirrat auki mahdollisimman nopeasti ja edetä Suomen markkinoilta maailmalle. Haluamme olla omalla panoksellamme digitalisoimassa finanssipalveluita sekä mukana mahdollistamassa järkevä ja edullinen varainhoito mahdollisimman monelle.”

Isola kannustaa tulevia Kasvu Open yrityksiä konkretisoimaan liiketoiminnan idean ytimekkääksi viestiksi pitchejä varten.

”Ytimekkäällä ja selkeällä kasvusuunnitelmalla ja liiketoimintasuunnitelmalla voi nopeasti selittää myllärille yrityksen idean. Neuvotteluissa mylläreiden kannattaisi olla se osapuoli, joka puhuu enemmän. Suosittelen yrityksiä myös tutustumaan mylläreihin ennakkoon, jotta osaa hyödyntää kaiken heidän osaamisensa neuvottelutilanteessa.”