Apua kasvuun ja kansainvälistymiseen

Miten yritys voi kasvaa ja kansainvälistyä onnistuneesti? Business Finlandin palvelujohtaja Kari Komulainen ja johtaja Petri Haahti vastasivat.

Millaista apua kasvuyritys kaipaa kasvun tai kansainvälistymisen kynnyksellä?

Business Finland tarjoaa neuvontaa ja erilaisia palveluita kansainvälisen toiminnan käynnistämisessä. Kansainvälisillä markkinoilla menestyminen edellyttää, että yrityksellä on kestävä kilpailuetu. Business Finlandin rahoitus- ja asiantuntijapalvelut auttavat yrityksiä löytämään itselleen sopivan tavan kansainvälistyä.

Millaisia palveluita Business Finland tarjoaa kasvuyritykselle?

Lähtökohtana on se, että yrityksen tilanne kartoitetaan ja lähdetään sen pohjalta etsimään sopivaa vaihtoehtoa Business Finlandin ja muiden Team Finland -verkoston toimijoiden palvelukokonaisuudesta. Kaikki kansainvälistymiseen ja kasvuun liittyvät palvelut tähtäävät siihen, että yritys kehittää kykyjään. Tarjoamme asiantuntijapalveluita, rahoituspalveluita, verkottumispalveluista laidasta laitaan. Palvelut ovat julkisen sektorin tuottamia maksuttomia palveluita.

Missä vaiheessa yrityksen kannattaa olla yhteydessä Business Finlandiin, jos tavoitteena on kasvu ja kansainvälistyminen?

Kun yrityksestä löytyy perusedellytykset ja intohimoa, niin kasvu ja kansainvälistyminen voivat alkaa. Yrityksen omistajien täytyy olla sitoutuneita siihen, että kansainvälistymisen mahdollisuuksia aletaan päämäärätietoisesti käynnistämään. Heidän täytyy myös olla valmiita satsaamaan kansainvälistymisen edellyttämiin kustannuksiin ja etsimään keinoja kansainvälistymisen rahoitukseen.

Ovatko Business Finlandin palvelut kaikille avoimia?

Kaikki voivat hakea mukaan, yrityksen ikään katsomatta. Kansainvälisen toiminnan käynnistämiseen tarvitaan riittävän vahva tiimi. Mukaan voi hakea, vaikka olisi jo aiemmin toiminut kansainvälisillä markkinoilla ja tarvitsee kasvukertoimen uudelleen käynnistämisen. Yritys, joka toimii yhden henkilön varassa, ei välttämättä ole paras resepti kansainvälisen toiminnan käynnistämiselle. Mukaan voi lähteä, jos yritys tavoittelee kasvua ja on siihen määrätietoisesti ryhtymässä.

Miksi yrityksen kannattaa tavoitella kansainvälistä kasvua?

Kotimarkkinoilla kasvun rajat rajat tulevat nopeasti vastaan, kun taas ulkomailta löytyy valtavasti vaihtoehtoja. Kilpailuedun täytyy yrityksellä olla kansainvälistä kaliiperiä, koska kansainvälinen kilpailu tulee joka tapauksessa Suomeenkin. Business Finland tarjoaa räätälöityä neuvontaa ja pyrimme yhdessä ratkomaan ne esteet mitkä ovat kansainvälistymisen tiellä.