Miten vältetään kansainvälistymisen riskit?

Kansainvälistyminen kuuluu tänä päivänä yhä useamman yrityksen liiketoimintastrategiaan. Kun kotimarkkinoiden ostovoima ei tarjoa riittäviä kasvumahdollisuuksia, rajojen ulkopuolelle kurkottaminen houkuttaa. Toisaalta yritykset kilpailevat usein jo lähtökohtaisesti kansainvälisessä toimintakentässä – halusivatpa tai eivät.

Born global -asenteen ovat omaksuneet erityisesti startupit, jotka perustavat usein koko liikeideansa globaalien markkinoiden varaan hakien skaalautuvuutta ja rahoittajien peräänkuuluttamaa pitkän tähtäimen kannattavuutta.

Millaisia riskejä kansainvälistymiseen liittyy – ja kuinka välttää ne?

Kansainväliseen menestykseen tähtäävien yritysten on oltava valmis ottamaan monia riskejä. Uudet myyntikanavat ja kumppanit, alihankkijoiden toimintavarmuus, markkinakäytännöt ja lainsäädäntö, asiakkaiden vaatimukset sopimusten vastuista, ulkomaisen tytäryhtiön perustaminen tai vaikkapa konferenssimatka sisältävät kaikki hyvin erilaisia riskejä. 

Yritystoiminnan riskiprofiili on myös muuttunut olennaisesti: kyberriski, järjestelmäkeskeytys tai luottamuksellisen tiedon vuotaminen voivat aiheuttaa huomattavia taloudellisia vaatimuksia myös muille kuin teknologiayrityksille. Hyvä suunnittelu, ennakointi ja taseen ulkopuolelle siirtäminen vakuuttamalla ovat avaintekijöitä vahinkoriskeihin varautuessa.

Luotettavuutta, mainetta ja mielenrauhaa riskienhallinnalla

Ammattimaisella riskienhallinnalla on merkitystä yrityksen luotettavuuden ja maineen kannalta. Kansainvälisillä markkinoilla rahoittajat ja asiakkaat arvostavat toimijoita, jotka voivat todistaa, että esimerkiksi tuotevastuu- tai kyberriskin mahdolliset taloudelliset seuraamusvaikutukset on hoidettu globaalista vakavaraisesta yhtiöstä hankitulla asianmukaisella vakuutuksella. 

Hyvin arvioitujen riskien kattaminen on halvempaa. Niinpä vakuutusratkaisuja tukevat olennaisesti riskienhallinnan toimenpiteet. Alihankkijaketjun riskien, esimerkiksi tuotantoon tai myyntiin vaikuttavien keskeytystilanteiden, arvioiminen antaa arvokasta tietoa yritysjohdon lisäksi myös vakuuttajille. Marshin Riskineuvojat tuntevat alihankkijaketjun riskit – tutustu aiheeseen videolla.

Maailmalle tähdättäessä riskeiltä ei voida kokonaan välttyä, mutta monet kansainväliseen liiketoimintaan liittyvät riskit voidaan ottaa hallitusti. Kyberriskin varalta vakuuttaminen voi auttaa vaikkapa IT-yritystä tietojärjestelmän myynnissä: se voi siten osoittaa olevansa moderni yritys, jonka taloudesta ei putoa pohja vakavan vahingonkaan seurauksena. Jos kyberriski askarruttaa, kannattaa muistaa, että Marshin Riskineuvojat ennakoivat myös kyberriskit puolestasi, jotta yrityksesi voi keskittyä menestymään. Katso video kyberriskeistä.

Riskienhallinnan kumppanin valinta on ensiarvoisen tärkeä päätös

Erityisesti yrityksen kansainvälistyessä riskienhallinnan kumppanin merkitys korostuu. Siksi Marsh tuo Suomessa uutuutena markkinoille Riskineuvoja-palvelun, joka on disruptiivinen riskienhallintaratkaisu kaikenkokoisille yrityksille ja kaikille toimialoille. Riskineuvoja tarjoaa eri laajuisia työkaluja riskienhallintaan ja tuo Marshin globaalin asiantuntemuksen yritysten käyttöön. Marsh Riskineuvoja -palvelun tavoite on lisätä riskienhallinnan läpinäkyvyyttä ja tehdä riskienhallinnasta mahdollisimman mutkatonta ja kattavaa etenkin yritystoiminnan kansainvälistymisen eri vaiheisiin.

Tunnetko sinä jo yrityksesi riskit? Tee ilmainen Marsh Riskitesti, jonka avulla voit helposti selvittää, mitä riskejä yrityksesi liiketoimintaan liittyy ja miten niihin tulisi varautua nyt ja tulevaisuudessa.

NYT LUETAAN:

Kirjoittaja:

Tuomo Kemppainen

Tuomo Kemppainen on Marsh Finlandin toimitusjohtaja, joka on koko uransa ajan tukenut asiakasyrityksiä menestymään kansainvälisillä markkinoilla riskienhallinnan ja vakuuttamisen haasteiden osalta. Marsh auttaa asiakkaitaan kaikilla toimialoilla määrittelemään ja hallitsemaan riskejä ja muuntamaan epävarmuudet mahdollisuuksiksi.