Yritysjärjestelyt voivat pelastaa liiketoiminnan, kun riskit realisoituvat

Pauli Liiri, KPMG

Riskien realisoituminen lienee yksi kasvuyrittäjän suurimmista uhkakuvista. Silti riskejä supistavat yritysjärjestelymuodot ovat tuntemattomia monelle yrittäjälle.

KPMG:n Pauli Liiri sanoo, että yritysjärjestelyt yksinkertaisuudessaan tarkoittavat sitä, että kaikki yrityksen liiketoiminnot, joita voi olla yksi tai useampi, ja sitten esimerkiksi kiinteistö- tai sijoitusvarallisuus ovat yhdessä yhtiössä.

– Yritysjärjestelyt tähtäävät siihen, että jos liiketoiminnoissa liiketoimintariski realisoituu ja sitä kautta joudutaan ikään kuin päättämään se liiketoiminta, samassa yhteydessä ei mene ikään kuin kaikki kertynyt varallisuus, joka olisi realisoitavissa konkurssin yhteydessä siinä yhdessä yhtiössä toimittaessa, Liiri sanoo.

Käytännössä yritysjärjestelyt tarkoittavat esimerkiksi sitä, että ilman välittömiä veroseuraamuksia siirretään joku tietty liiketoiminta tai tietyt liiketoiminnat uuteen tai toiseen yritykseen. Yleensä toimenpiteessä lokeroidaan tai yhtiöitetään eri liiketoimintoja pois passiivisemmasta omaisuudesta, jota voi olla esimerkiksi kiinteistövarallisuus tai sijoitusvarallisuus.

Toimet, joita yritetään toteuttaa, kun riski on realisoitumassa, ovat liian myöhässä. 

Koska yritysjärjestelyt ovat ajankohtaisia?

Yritysjärjestelyt tulevat kasvuyrityksille ajankohtaisiksi yleensä silloin, kun kasvua on ehditty toteuttaa jo jonkin aikaa ja todetaan, että yhtiöön alkaa kertyä hiljalleen myös nettovarallisuutta ja pääomia.

– Kun liiketoiminta on tuottanut sijoitus-, tai kiinteistövarallisuutta tai muuta varallisuutta, yrityksissä herätään usein ajatukseen: Jos tämä liiketoiminta nyt päättyisi, niin mitä kaikkea meiltä menisi? Tai kun liiketoiminta tuottaa varallisuutta ja yhtiölle on kertynyt myös muunlaista kuin suoraan liiketoimintaan liittyvää varallisuutta. Silloin on esimerkiksi yritysjärjestelyjen avulla järkevää eriyttää liiketoimintaan liittyvä varallisuus ja muu varallisuus toisistaan, Liiri havainnollistaa.

Yritysjärjestelyt eivät yleensä ole ajankohtaisia yrityksen kasvu-uran alkuvaiheessa. Silloin yrityksellä ei vielä ole tiettyä varallisuutta, jota yritysjärjestelyllä olisi tarvetta suojata.

– Mutta sanotaan näin, että siinä kohtaa, kun joku riski on realisoitumassa tai havaitaan, että tällainen mahdollisuus on, niin yleensä toimet, joita siinä kohtaa yritetään toteuttaa, ovat jo liian myöhässä. 

Lue lisää yritysjärjestelyjen eri tavoista (KPMG)

Yritysjärjestelyt osaksi strategiaa

Pauli Liiri sanoo, että yrityksissä turvaudutaan aika usein perinteiseen malliin, jossa on yksi yhtiö, jota on helppo hallita ja koordinoida taloudellisesti. 

– Samalla unohdetaan se, että jos kasvuyritys on tuottanut liiketoiminnan voittovaroja ja sijoitusvarallisuutta, voi samassa liiketoimintaa harjoittavassa yrityksessä olla esimerkiksi kiinteistöjä. Jos näissä liiketoiminta sakkaa (esimerkiksi konkurssi, käyttöpääoman riittämättömyys), sieltä on realisoitavissa juuri ne sijoitusvarallisuudet tai sitten liiketoiminnassa käytettävät kiinteistöomistukset. Liiri sanoo.

Liirin mukaan kasvuyritykselle käytännössä kaikkein paras tapa hallita riskejä on se, että yrityksessä mietitään strategia useamman vuoden aikajänteellä mahdollista exitiä myöten.

– Rakennetaan ikään kuin yrityksen toimintamuoto sekä taloudellisesti, juridisesti että liiketoimintakokonaisuuksittain siten, että tähdätään siihen tiettyyn strategiassa valittuun lopputulokseen, tottakai siten, että annetaan mahdollisuus myös eri vaihtoehtojen toteutua jos strategiaa tarvitsee muuttaa.

YRITYSJÄRJESTELYT

Yritysjärjestelyt voivat esimerkiksi olla:

  • Yritysosto
  • Yrityksen myynti
  • Rahoitus
  • Uudelleenjärjestelyt
  • M&A-palvelut
  • Due diligance -palvelut
  • Arvonmääritys
  • Capital advisory -palvelut

Lue lisää yritysjärjestelyjen eri tavoista (KPMG)

Kasvu Open -sparraaja., KPMG:n Lahden toimiston johtaja Pauli Liiri työskentelee verotuksen ympärille kiteytyvissä tehtävissä perhe- ja kasvuyritysten kanssa. Liirin toimenkuvaan kuuluu myös yritysten avustaminen veroriidoissa aina korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka.