De mest tillväxthungriga företagen i västra Nyland och Saloregionen har valts ut – hälften av företa

Till det avgiftsfria tillväxtprogrammet för företag, Västra Nylands och Saloregionens tillväxtstig, har utsetts 15 företag med bästa tillväxtpotential bland 28 sökanden. Ett av de företag som har valts ut till Tillväxtstigen är Bonne Juomat Oy från Lojo som tillverkar frukt- och bärprodukter och som strävar efter en mer omfattande internationell tillväxt. Västra Nylands Tillväxtstig ordnas som en del av Finlands största sparringsprogram för företagstillväxt, Kasvu Open.

De företag som kom vidare och får sparrning av experter är Bonne Juomat Oy, Kiinnoste, Mecra Oy, Ninka Oy, Peak Living Oy, Pluscon Oy, Petroil Oy, Redono Oy från Lojo, Jen’s Finland Oy från Nummela, Matkaikkuna Oy från Karis, MyJemma Oy Ltd från S:t Karins, Talent Adventure Oy Calliola från Raseborg, Ventrix Oy från Esbo, Yksityisliike Skumppani från Hangö och Zink IT Oy från Åbo.

Affärsidéerna i de utsedda företagen hör bland annat samman med tillverkning av livsmedel, smycken och ryor, marknadsföringskommunikation, turism, metallprodukter och byggande, informationssystem, återvinning och företagstjänster.

I sina val betonade juryn tillväxthunger, realistiska tillväxtplaner samt företagens utvecklingspotential. Enligt jurymedlemmen Tom Gammals, verkställande direktör för Novago Företagsutveckling, lyftes tillväxthungern fram i alla företags ansökningar.

”När tillväxthunger kombineras med förverkligandet av en tillväxtplan, leder kombination ofta till ett vinnarkoncept.  Jag väntar med spänning på hur företagens planer kommer att utvecklas under sparrningen av experter,” säger Gammals.

Hälften av de företag som har valts ut till Tillväxtstigens sparrning är från Lojo.

”Det är mycket positivt att så många företag från Lojo deltar. Man har redan tidigare kunnat se ett stort intresse för tillväxt i området”, bekräftar Gammals.

Förutom Gammals bestod juryn av Jyrki Sjöholm från Yrityssalo Oy, Eero Hettula från Västra Nylands Handelskammare, Kati Liikanen från Nylands Företagare, Frank Hoverfelt från Ekenäs Energi och Jouko Lindholm från Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä.

Ut i världen med finska hälsoprodukter

Ett av företagen som har valts ut till Tillväxtstigen är Bonne Juomat Oy, som grundades år 1998 och som tillverkar bland annat juicer, saftdrycker, nektar, puréer och olika slags smoothie-mellanmålsdrycker för konsumenter och yrkeskökens behov. Företaget söker tillväxt såväl i Finland som i de nordiska länderna, Baltikum, Ryssland och Asien.

”Finländska blåbär och lingon är verkliga och smakrika hälsobomber och det finns efterfrågan på den internationella marknaden. I år kommer vi att komplettera vårt nuvarande sortiment genom att lansera vårt eget källvatten, där vi uttryckligen använder friskt källvatten från Lojoåsen. Vattnet förpackas, förutom i plastflaskor, även i ekologiska kartongförpackningar som är något helt nytt på marknaden”, beskriver verkställande direktör Matti Väänänen företagets tillväxtmål.

Av sparrningen förväntar sig företaget få mer kunnande och nya kontakter för nätbildande.

”Ett litet eller medelstort företag som vårt kan växa med hjälp av ett nära samarbete med andra. Av experterna förväntar jag mig information baserat på deras erfarenhet om hur man bygger upp tillväxt. Vårt mål är att i vårt område till tillämpliga delar bygga upp ett nätverk som täcker hela anskaffnings- och produktionskedjan, ett kluster där alla aktörer har nytta av samarbetet”, betonar Väänänen. 

Tillväxtstigens innehåll och framskridande

De företag som har valts ut till Västra Nylands och Saloregionens Tillväxtstig får sparrning den 20 mars i Salo och den 10 april 2018 i Ekenäs. Då utmanar och hjälper experter inom olika områden (tillväxt, internationalisering, försäljning, finansiering, marknadsföring, ledarskap), det vill säga mjölnare, företagen att nå sina egna tillväxtmål. Varje företag träffar sammanlagt 10 experter för förtroliga samtal i 45 minuter. Juryn, som har utsetts bland aktörer inom regionens näringsliv väljer under den andra Startbanedagen den 10 april de två bästa företagen som går vidare till den nationella finalen 25–25.10.2018, Kasvu Open Karnevalen.

Mer information:

Janne Roiha, Tillväxtstigens facilitator, Kasvun Roihu*, tfn 044 034 2179, janne.roiha@kasvunroihu.fi

Tom Gammals, verkställande direktör, Novago Företagsutveckling Ab, tfn 050 911 1866, tom.gammals@novago.fi

Matti Väänänen, verkställande direktör, Bonne Juomat Oy, tfn 040 084 5970, matti.vaananen@bonnejuomat.fi

Kasvu Open är ett riksomfattande sparrningsprogram för små och medelstora företag som hjälper företagen med deras tillväxt. Sparrningen är avgiftsfri för de utvalda företagen. Målet för år 2018 är att avgiftsfritt sparra 450 företag med hjälp av över tusen experter på 30 Tillväxtstigar.  Årets höjdpunkt är Kasvu Open Karnevalen i oktober 2018 där Finlands bästa tillväxtföretag utses bland 100 finalister.
————————–
Tillväststigen möjliggörs av Novago, YritysSalo, Nylands Företagare, Luksia, Västra Nylands Handelskammare, Ekenäs Energi samt de nationella samarbetspartnerna Nordea, Finnvera, Technopolis, Varma, If, Team Finland, BusinessJKL, Mellersta-Finlands Förbund, San Francisco Oy, Grano, Laukas kommun, Jyväskylän Messut, Jyväs-Caravan och Isku.
————————-
*Kasvun Roihu Oy är befullmäktigad arrangör av Kasvu Open-tillfällen och delägare i allmännyttiga Kasvu Open Oy utan vinstsyfte. De andra delägarna är Mellersta Finlands handelskammare, Jykes Oy och Aava & Bang Oy.