Kasvu Open

Kasvu Open Oy

Kasvu Open Oy on Keski-Suomen kauppakamarin voittoa jakamaton yleishyödyllinen tytäryhtiö, jonka ydinajatus on kohtauttaa kasvuyrityksiä ja huippuasiantuntijoita.

Kasvu Open on valtakunnallinen yritysten sparrausohjelma, joka tarjoaa maksutonta apua liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun. Sparrausten idea on yrityksen liiketoiminnan kehittäminen. Teemoja ovat esimerkiksi: yrityksen markkinointi, rahoitus, kansainvälistyminen ja ulkomaankauppa. Sparraajina toimivat vapaaehtoiset kasvun asiantuntijat. Avaa Kasvu Open -esite tästä.

Kasvu Open käynnistyi osana Keski-Suomen kauppakamarin toimintaa vuonna 2011. Ensimmäisenä vuonna mukaan haki 35 yritystä, joista sparraukseen valittiin 10. Sen jälkeen hakijoihin määrä on kasvanut vuosittain.

Kasvu Openin Kasvupolku®-sparrausprosessi on sovellettu Jyväskylän yliopiston kasvuyritystoiminnan professori Marko Sepän ja hänen tiiminsä kehittämästä Kasvun Kiitorata -metodista.

Kasvu Open Oy on voittoa jakamaton yhtiö. Kasvu Open Oy:n omistavat Keski-Suomen kauppakamari (51%), Innovestor Ignite Oy (25%), Jyväskylän kaupunki (14%) ja Aava & Bang Oy (10%).

Yhtiöjärjestyksen mukaan: Yhtiön tavoitteena ei ole voiton tuottaminen osakkaille. Yhtiö ei jaa osinkoa eikä varoja vapaan oman pääoman varastosta. Yhtiön mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Kasvu Openin Kasvupolut

Kasvu Openin Kasvupolku®-sparraukseen mukaan valittujen yritysten sparraus tapahtuu Kasvupoluilla.

Kasvupolulla yritys saa sparrausta liiketoiminnan kehittämiseen. Sparraajina toimivat vapaaehtoiset liiketoiminnan eri alojen asiantuntijat, Kasvu Open -sparraajat. Voit valita Kasvupolun alueen tai toimialan mukaan.

Kasvu Open tuottaa tulosta

Vuonna 2017 toteutetusta Kasvajat-selvityksestä ilmenee, että sparrauksessa mukana olleista (2015—2017) yrityksistä 82 prosenttia tavoittelee kansainvälistymistä seuraavan 3—5 vuoden aikana.

Kasvu Openin vaikutus yritysten kansainvälisen kasvun vauhdittumiseen on merkittävä. Suurin osa vastaajista (87,2 %) koki Kasvu Openin sparrauksen vahvistaneen yrityksensä valmiuksia kasvuun.

Lisäksi vuonna 2017 toteutettiin tutkimus Kasvu Openissa mukana olleiden yritysten liikevaihdon kehittymisestä — vuoden päästä sparraukseen osallistumisesta yritysten liikevaihto oli kasvanut 94,50% ja kahden vuoden päästä 79,84%. Tutkimuksen valossa sparraukseen osallistuneiden olevien yritysten kasvu on merkittävästi vauhdikkaampaa ja suurempaa kuin yrityksillä keskimäärin.

Missio, visio & arvot

Missiomme on olla Suomen innostavin ja positiivisin kasvuyritysten sparraaja. Visiomme on tehdä suomalaisista maailman paras kasvuyrityskansa.

  • Innostu!
  • Aina paremmin
  • Kaikille avoin ja maksuton
  • Tehdään niin, että on hauskaa

DIGIHANKE 2019

Hankkeen tavoitteena on luoda vuoden 2019 aikana tehokkaat digitaaliset työkalut suomalaisen kasvuyritysverkoston tiedon ja osaamisen jakamiseen, tallentamiseen ja analysointiin sekä kasvuyrityksille suunnatun viestinnän kohdentamiseen.

Kehittämishanke käynnistyi 1.3.2019 ja jatkuu aina toukokuulle 2020. Uuden digitaalisen palvelualustan kautta voidaan tehokkaammin auttaa yrityksiä niiden kasvuhaasteissa. 

Projektin tavoitteena on luoda oppimis- ja vuorovaikutusalusta yrityskohtaisen sparrauksen tueksi, tallentaa systemaattisesti ja suunnitelmallisesti prosessin eri vaiheissa syntyvää tietoa kasvuyrityksistä koko kasvuyritysverkoston hyödynnettäväksi ja rakentaa viestintään modernit työkalut ja kanavat, joiden avulla kasvuyritykset ja muut ekosysteemin jäsenet saavat tietoa juuri heille tärkeistä merkityksellisistä ja ajankohtaisista teemoista ja mahdollisuuksista.

Hankkeen keskeiset tavoitteet

Isona tavoitteena on tehostaa yritysten kasvun tukemista palvelukokemusta parantamalla ja tarjota lisäarvoa viestimällä tehokkaammin kasvuyritysekosysteemin tarjoamista mahdollisuuksista. Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa kolmeen eri teemaan, joita kaikkia yhdistää digitaalisuuden hyödyntäminen ja erilaisten järjestelmien integraatiot.

Kasvuyritystieto verkoston hyödynnettäväksi

Kasvu Open on Suomen suurin kasvuyritysten sparrausohjelma, joka tavoittaa satoja kasvuyrityksiä vuosittain. Kasvu Openille kerättävän kasvuyritystiedon käsittely, analysointi ja raportointi kasvuyritysverkolle auttaa kehittäjätahoja parantamaan ja kohdentamaan omia palvelujaan osuvammin suomalaisten kasvuyritysten tarpeisiin. Projektin tavoitteena on rakentaa digitaaliset ratkaisut tämän tiedon tehokkaaseen keräämiseen ja hyödyntämiseen.

Kasvuyrityksille parempi oppimisalusta

Uuden kehitettävän digitaalisen alustan avulla pystytään tehokkaasti ja läpinäkyvästi auttamaan yrityksiä sparrauksen eri vaiheissa.

Digialustan avulla mahdollistamme eri asiantuntijoille palautteen ja kehitysideoiden antaminen ja vuorovaikutus ilman fyysisiä kohtaamisia. Kaikki palaute koko prosessista kertyy näin yrityksiä varten samaan järjestelmään, josta se on helposti löydettävissä ja hyödynnettävissä reaaliaikaisesti omien kasvusuunnitelmien ja toiminnan tueksi.

Digitaalinen alusta myös tehostaa ja yhtenäistää prosessia ja auttaa takaamaan kaikille kasvuyrityksille laadukkaan palvelukokemuksen.

Digialustalle on mahdollista integroida tekoälyä hyödyntävää teknologiaa, joka automaattisesti annettujen tietojen perusteella vertaa yrityksiä eri verrokkiryhmiin ja antaa kehittämisen tueksi tietoa esim. rahoitusvalmiuksista. Alusta yhdistää tehokkaasti kasvuyritykset ja kasvun asiantuntijat ja helpottaa yhteistä työskentelyä.

Kasvuyritysverkoston viestinnän kehittäminen suomalaisia kasvuyrityksiä varten

Hyödyntämällä kasvuyrityksistä kertyvää tietoa ja rakentamalla muun muassa monipuolisia ja tarkkoja kohderyhmiä kasvuyrityksille suunnattua viestintää varten, parannetaan kasvuyrityksille sisällön laatua, niin että oikeanlaiset viestit saavuttavat juuri oikeat yritykset.

Kasvu Open on sitoutunut toimimaan kasvuyritysekosysteemin viestin välittäjänä ja jakelijana valtakunnallisesti. Kasvu Openin suuri kumppaniverkosto on sitoutunut yhdessä tekemään tätä työtä kasvuyritysten auttamiseksi.

Tavoitteena on hyödyntää moderneja markkinoinnin automaation mahdollisuuksia ja sosiaalisen median kohdentamismahdollisuuksia. Kasvu Openin nettisivusto vaatii uudistuksen, että automaation mahdollisuudet voidaan maksimaalisesti ottaa käyttöön.

Hankeelle saadaan EU:lta yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta.

Lisätiedot hankkeesta:

Kehitysjohtaja Leena Räisänen
050 469 9971
leena.raisanen@kasvuopen.fi

Vipuvoimaa EU:lta