MUOTOILULLA UUTTA OSAAMISTA KASVUN TUEKSI

MUOTOILULLA UUTTA OSAAMISTA KASVUN TUEKSI

Vihreä siirtymä on jo täällä. Se on yrityksille välttämättömyys, jonka toteutumista nopeuttavat sekä EU:n säädökset että kuluttajien asennemuutokset. Se on ainoa keino säilyttää kilpailukyky yrityksessä ja edellytys liiketoiminnan kasvulle. Se on periaate, joka tulee lopulta muuttamaan koko yhteiskuntaa. 

Yksi vihreän siirtymän onnistumisen edellytyksistä on, kuinka laajalti yritykset onnistuvat siirtymään kiertotalouden mukaiseen toimintatapaan. Tämä vaatii yrityksiltä laajaa osaamisen päivittämistä ja toiminnan uudelleen järjestämistä koko arvoketjun osalta.

Yrityksen muutosmatka alkaa aina kulttuurin muuttamisesta. Tässä muotoilu ja muotoiluajattelu ovat keskeisessä roolissa, aivan kuten uusien palvelukonseptien tai liiketoimintamallien suunnittelussa.

Design Forum Finlandin tuottamassa webinaarissa Futurice Co-Founder Hanno Nevanlinna kertoo, miten osaamispohjan laajentaminen muotoiluun tukee yritystä kestävän kasvun tiellä. 

Hanno on yksi Futuricen perustajista. Hän on soveltanut muotoiluajattelua menestyksekkäästi uusien organisaatioiden, yrityskulttuurin, johtamisjärjestelmien, muotoilumenetelmien sekä erilaisten palveluiden ja tuotteiden kehittämisessä. 

Hanno on uransa aikana auttanut satoja organisaatioita ratkaisemaan liiketoimintahaasteita asiakaslähtöisesti. Hannon toimiessa Futuricessa HR-johtajana yritys sai hänen johdollaan kahdesti peräkkäin tunnustusta Euroopan parhaana työpaikkana.

AIKA
Torstai 26.10.2023 klo 9:00-10:00

PAIKKA
Webinaari. Käytämme ZOOM-alustaa.

ASIANTUNTIJAT
Hanno Nevanlinna, Futurice
Päivi Kaira, Design Forum Finland

ILMOITTAUDU WEBINAARIIN

Keskityn auttamaan organisaatioita muuttumaan ketterämmiksi ja asiakaslähtöisemmiksi. Opetan vastuullista palvelumuotoilua.