Österbottens Tillväxtstig

Företagen som ska delta i Österbottens Tillväxtstig har utsetts. Mikael Hallbäck, Tillväxtstigens juryrepresentant från Vasa universitet, beskriver den utvalda företagsgruppen som mångsidig. (PÅ FINSKA)

Tio företag valdes ut till sparringen på Österbottens Tillväxtstig. De utvalda företagen är:

 • Ab Finnish Superberries Oy, Korsholm
 • ATK Lillhonga Oy, Karleby
 • Devatus Oy, Vasa
 • Finesse Finland Oy, Korsholm
 • Investigo Oy, Vasa
 • JK-Savings Oy, Seinäjoki
 • LP-Laituri, Lappajärvi
 • Rimita Green, Jakobstad
 • Shop-Solutions Oy, Träskända
 • Sweet Femi Oy, Karleby

Företagen som valts ut till Österbottens Tillväxtstig utgör ett representativt tvärsnitt av områdets mångsidiga näringslivsstruktur

De deltagande företagen sparras under två dagar under vilka sakkunniga från olika branscher (tillväxt, internationalisering, försäljning, finansiering, marknadsföring, ledarskap) utmanar och hjälper företagen att uppnå sina egna tillväxtmål. 

Tillväxtstigen avslutas med att domarna väljer två företag som går vidare till fortsatt sparring. Företagen går automatiskt vidare till Kasvu Open 2021 TOP 60-finalister. Finalisterna får en tredje sparringsdag på hösten 2021. I samband med Tillväxtföretagsevenemanget Kasvu Open Karnevalen utses säsongens TOP 10 och vinnarna. TOP 10 och vinnarna utses av Kasvu Opens nationella jury.

Domarna i Österbottens Tillväxtstig är: 

 • Anu Haapasalo, KPEDU
 • Kenneth Dalkvist, VASEK
 • Jari Ratilainen, VAMK – Vasa yrkeshögskola
 • Paula Erkkilä, Österbottens handelskammare
 • Kristian Schrey, Viexpo
 • Mikael Hallbäck, Vasa universitet
 • Ville Orrenmaa, Myynninmaailma

Juryns bedömnings- och valkriterier när företagen med högsta potential utsågs var: marknadspotential, team, tillväxtpotential och bevisning. Kriterierna är desamma på alla Kasvu Opens Tillväxtstigar.

YTTERLIGARE INFORMATION:

Liisa Arvassalo
liisa.arvassalo@kasvuopen.fi
050 339 9691


Österbottens Tillväxtstig möjliggörs