Kasvun Rahoitusvalmiudet Kasvu Invitation -ohjelman voittajat julkaistu

Vauraus Suomi Oyj, Juuri Partners Oy sekä Fimentum tarjoavat 15 Kasvu Open yritykselle sparrausta rahoitusvalmiuksien parantamisesta ja rahoituksesta

Tänä vuonna ensimmäistä kertaa toteutettuun Kasvun Rahoitusvalmiudet Kasvu Invitation – ohjelmaan valitut 15 kasvuyritystä julkaistiin Suomen suurimman kasvun sparrauskilpailun Kasvu Openin finaalitilaisuudessa Kasvu Open Karnevaalissa 26.10..

Kasvun Rahoitusvalmiudet Kasvu Invitation -ohjelmaan valitut 15 kasvunnälkäistä yritystä olivat MedKit Finland Oy, PlugIt Oy, Wimao Oy, Sähkötalo Oy, AuroraXplorer Oy, Familings Oy, Kirjakaari Oy, Timmi Software Oy, Neuro Event Labs, GoodLife Technology Oy, Skipperi.fi, Graphic Concrete Oy – Graafinen betoni, Jukolan Juusto Oy, Logmore Oy sekä Marabas Oy.

Ohjelmaan mukaan valituille yrityksille Rahoitusvalmiudet Kasvu Invitation kumppanit tarjoavat työpajapäivän, jossa keskitytään kasvun rahoitusvalmiuksien parantamiseen sekä rahoitukseen. Työpajapäivä järjestetään marraskuussa 2017. Ohjelman kumppaneina toimivat Vauraus Suomi Oyj ja Juuri Partners Oy sekä Fimentum.

Kasvun Rahoitusvalmiudet Kasvu Invitation vastaa yritysten tarpeeseen

Suurin osa kasvuyrityksistä kokee kasvun rahoituksen yhtenä suurimpana kasvun esteenä. Tämä voidaan nähdä myös esimerkiksi siinä, että 24,8 % Kasvu Openiin tänä vuonna hakeneista yrityksistä mainitsi kasvun rahoituksen suurimmaksi haasteekseen. Tähän haasteeseen Kasvu Open, Kasvun Roihu Oy ja Kasvun Rahoitusvalmiudet Kasvu Invitationin kumppanit vastaavat. Vauraus Suomi Oyj:n liiketoimintajohtajan Ilkka Maulavirran mukaan rahoituksen saaminen on selkeä pullonkaula monille tämän päivän kasvuyrityksille.

– Oman kokemukseni mukaan sääntelyn kiristäminen on vähentänyt pankkien kykyä rahoittaa yrityksiä ja tästä syystä uusia vaihtoehtoja on kipeästi tarvittu mahdollistamaan kasvua. Yrityksen pitää kuitenkin muistaa selvittää tarpeeksi myös muita kasvun esteitä.

Juuri Partners Oy:n toimitusjohtajan ja partnerin Samuli Sipilän mukaan kasvuyritysten tulisi pitää nämä kasvun muut esteet myös rahoituksen kumppania valitessa. Sipilä korostaa myös tarkkuuden ja huolellisuuden merkitystä onnistuneessa kumppanin valinnassa.

– Kumppanuuden pitäisi olla tärkeämpää kuin rahan. Jos sen rahoituksen pistää ihan kärkeen niin siinä kyllä sokaistuu monet muut asiat.

Kasvun Rahoitusvalmiudet Kasvu Invitation – ohjelmaan valituille 15 yritykselle järjestetään 29.11. pääkaupunkiseudulla Kiitoratapäivä, jossa yritykset tulevat saamaan monipuolista sparrausta rahoitusalan asiantuntijoilta. Myös ohjelman kumppanit ovat mukana työpajapäivässä sparraamassa yrityksiä omalla osaamisellaan.

– Marraskuun Kiitoratapäivässä odotan näkeväni suurta yrittäjyyden paloa sekä halua tehdä ja saada asioita aikaiseksi. Tämän lisäksi toivon näkeväni yrityksissä myös semmoista halukkuutta ottaa ideoita ja haastamista vastaan ja vielä pyrkiä viemään niitä kehitysehdotuksia eteenpäin, jos löytää sieltä jotain sopivaa.” Ilkka Maulavirta Vauraus Suomi Oyj:n liiketoimintajohtaja kuvaa odotuksiaan.

Ohjelman kumppanit näkevät marraskuun Kiitoratapäivän myös oivana mahdollisuutena oppia lisää pk-sektorin kasvuyrityksistä ja niiden kanssa toimimisesta.

– Odotan sitä, että ymmärryksemme kasvaa entisestään siitä, mistä nämä meidänkin hyvin vakiintuneetkin yhtiöt ovat tulleet, jotta voimme jatkossa ymmärtää entistä paremmin myös näitä pk-yhtiöitä. Juuri Partners Oy:n toimitusjohtaja ja partneri Samuli Sipilä kommentoi.

Lisätietoja

Nina Rautiainen, perustaja, Kasvun Roihu Oy, p. 044 044 1111, nina.rautiainen@roihu.com

Samuli Sipilä, toimitusjohtaja, Partner, Juuri Partners Oy, p. 040-771 1764, samuli.sipila@juuripartners.fi

Ilkka Maulavirta, liiketoimintajohtaja, Vauraus Suomi Oyj, p. 040 701 8858, ilkka.maulavirta@vauraus.fi