Tietosuoja

Rekisterin nimi: Kasvu Open asiakasrekisteri


1 REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Kasvu Open Oy

Verkkosivut: www.kasvuopen.fi

Osoite: Kauppakatu 39, 40100 Jyväskylä

Puh. 050 469 9971

Sähköposti: info@kasvuopen.fi 

1.1 TIETOSUOJAVASTAAVA

Nimi: Leena Räisänen

Osoite:Kauppakatu 39, 40100 Jyväskylä

Puh. 050 469 9971

Sähköposti: leena.raisanen@kasvuopen.fi

2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS, REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Asiakasrekisteri sisältää tietoja Kasvu Openin asiakkaista, potentiaalisista asiakkaista sekä sidosryhmistä asiakassuhteen hoitamista, tiedotusta ja mahdollista laskutusta varten.

Asiakkaalla tarkoitetaan niiden yritysten tai yhteisöjen yhteyshenkilöitä, joiden kanssa rekisterinpitäjällä on asiakassuhde tai muu asiallinen yhteys. Potentiaalisilla asiakkailla tarkoitetaan yritysten tai yhteisöjen yhteyshenkilöitä, joiden kanssa rekisterinpitäjä pyrkii luomaan asiakassuhteen. Sidosryhmillä tarkoitetaan yritysten tai yhteisöjen yhteyshenkilöitä, joilla on rekisterinpitäjään yhteistyösuhde tai muu asiallinen yhteys, yrityskehittäjät, oppilaitokset tai median edustajat jne.

Rekisteriin kerätään vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeen edellä sanottujen tehtävien hoitamiseksi. Asiakastiedoista voidaan koota anonyymejä tilastoja, joista yksittäisen henkilön tunnistaminen ei ole mahdollista.

Käsittelyn oikeusperusteena on asiakassuhteen hoitaminen sekä liiketoimintaan liittyvän oikeutetun edun toteutuminen, kuten suoramarkkinointi ja myynti sekä asiakaspalvelu ei-asiakkaille. Henkilötietojen käsittely voi perustua myös yhteen tai useampaan tarkoitukseen annettuun suostumukseen. Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät edut tai perusoikeudet syrjäyttävät tällaiset edut. Rekisterissä käsiteltäviä asiointitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi.

3 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Kasvu Open -kilpailuun, -prosessiin ja -ohjelmiin liittyvä aineisto, kuten:

 • Yrityksen postiosoite
 • Yrityksen yhteyshenkilön toimenkuva, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Kasvu Open -ohjelmiin/-prosessiin hakeneen/valitun henkilön, Kasvupolun tuomariston, valtakunnallisen Kasvu Open -tuomariston jäsenen tai sparraajan (asiantuntijan) nimi, edustama yritys tai organisaatio, toimenkuva, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja henkilön kuvaus (osaaminen). 
 • Asiakkuustiedot (asiakastyyppi*, toimenkuva, asiakkuuden alkamisajankohta)
  • *kasvuyritys, Kasvupolku- tai valtakunnallinen kumppaniyritys, muu yritys
  • *Kasvuohjelmaan valittu yritys – Kasvuohjelmaan ei-valittu yritys
  • *Kasvupolun voittanut/kunniamaininnan saanut yritys (Kasvu Open -finalisti)
  • *Valtakunnallisen Kasvu Open -tuomariston finaaliin nostama yritys
  • *Sparraaja (asiantuntija)
  • *Kasvupolun/-ohjelman tuomariston jäsen
  • *Valtakunnallisen Kasvu Open -tuomariston jäsen
  • *Kasvu Open -ohjelmiin hakeneen/valitun yrityksen yhteyshenkilö
 • Kasvu Open analyysi/hakemus liitteineen (yrityksen perustietoa, kasvusuunnitelmia ja -tavoitteita, tietoa yrityksen toiminnasta ja yrityksen talouden tunnuslukuja)
 • Kasvu Open -ohjelmiin valitun henkilön, Kasvupolun tuomariston tai valtakunnallisen Kasvu Open -tuomariston jäsenen tai sparraajan kuvaus sekä osaamisalueet liitteineen 
 • Kasvu Open tapahtumiin ilmoittautuneen perustiedot: etu- ja sukunimi, yritys, toimiala, asema/rooli, kiinnostus eri teemoista, yhteystiedot ja tapahtumaan liittyen annetut tarpeelliset tiedot kuten ruoka-aineallergiat, jotka henkilö on itse ilmoittanut.

4 REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Asiakasrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan asiakkaan omalla ilmoituksella Kasvu Open -kilpailun/kasvuohjelman hakemuslomakkeen yhteydessä tai tapahtumiin ilmoittautumisen yhteydessä tai muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Rekisteriselosteeseen kirjattava Kasvun Openin -ohjelmiin valitun henkilön, Kasvupolun tuomariston tai valtakunnallisen Kasvu Open -tuomariston jäsenen tai sparraajan (asiantuntijan) tiedot saadaan asiakkaan omalla ilmoituksella Kasvu Open -henkilötietolomakkeen yhteydessä. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä viranomaisilta, julkisista rekistereistä, henkilötietohakemistoista, tiedotusvälineistä tai muista tietolähteistä, kuten internetin hakukoneista tai sosiaalisen median palveluiden kautta.

Sivustomme tai palvelumme voi käyttää evästeitä palvelukokemuksesi optimointiin. Sivustojen käytöstä kerätään yleisiä tilastotietoja, joita käytetään verkkopalvelujen kehittämiseen. Näitä tietoja ovat ladatut sivut, ajankohta sekä verkkoselain ja käyttöjärjestelmä. Sivustojen kävijäseuranta ei kerää tietoja, joista yksittäinen henkilö voidaan tunnistaa.  Joillekin sivuston sivuille on upotettu sivuston ulkopuolinen sovellus, kuten sosiaalisen median syöte, video tai podcast. Näissä sovelluksissa käytetään evästeitä, jotka välittävät tiedon sivun latauksesta kolmannelle osapuolelle.

5 TIETOJEN LUOVUTUS JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimassa ja velvoittamassa laajuudessa muun muassa rekisterinpitäjän huolellisesti valitsemien yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista. Henkilötietojen julkaisu perustuu asiakkaiden suostumukseen. Yhteistyökumppaneilla ei ole oikeutta luovuttaa saamiaan tietoja edelleen. Nämä tiedot koskevat Kasvu Openin ohjelmiin mukaan valittuja yrityksiä ja niiden kontaktihenkilöitä (nimi, toimenkuva, sähköpostiosoite, puhelinnumero, edustama yritys tai organisaatio, yrityksen toimiala ja paikkakunta, liikevaihto, henkilömäärä, perustamisvuosi).

Rekisterinpitäjä saattaa jakaa henkilötietoja rekisterinpitäjälle palveluja suorittaville kolmansille osapuolille. Näitä palveluja voivat olla esimerkiksi ohjelmistopalvelut, henkilötietojen tekninen hallinta ja tutkimustoiminta. Henkilötietojen suojaaminen on rekisterinpitäjälle tärkeää, minkä vuoksi se ei salli kyseisten osapuolten käyttää tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin kyseisten palvelujen tarjoamiseen, ja se edellyttää osapuolilta käyttäjän henkilötietojen suojaamista tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Osallistujalistoja ja osallistujien yhteystietoja (etu- ja sukunimi, yritys, toimiala, asema/rooli, kiinnostus eri teemoista, sähköposti ja puhelinnumero) voidaan jakaa rekisterinpitäjän tilaisuuksissa sekä kolmansille osapuolille, joiden kanssa yhteistyössä rekisterinpitäjä hallinnoi ja toteuttaa näitä tapahtumia tai tilaisuuksia.

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

6 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen aineisto: tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen.

Sähköisesti tallennetut tiedot: Rekisterin käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja henkilökohtaista salasanaa, jotka on annettu vain Kasvu Open järjestäjien eli Kasvu Open Oy:n, Innovestor Ignite Oy:n ja Aava & Bang Oy:n erikseen nimeämille henkilöille. Kasvu Open kilpailun tuomareille ja sparraajille annetaan rajattuja käyttöoikeuksia. Rekisterin laajuutta on rajoitettu käyttäjäprofiilein.

Nimettyjen Kasvu Open -järjestäjien käyttöoikeus kattaa rekisterin sisällön kokonaisuudessaan. Kilpailun tuomarin (Kasvupolun tuomari tai valtakunnallisen Kasvu Open -tuomarin) ja sparraajien käyttöoikeus rajoittuu vain tuomaroitavan Kasvupolun tai muun kilpailukokonaisuuden yritysten hakemustietojen tarkasteluun ja arviointiin tai vain sparraajalle valittujen yritysten tietoihin. Tuomaristot ja sparraajat ovat lupautuneet luottamuksellisesti käsittelemään tietoja ainoastaan Kasvu Open toimintaan liittyen, eikä tietoa saa käyttää muussa tarkoituksessa.

Teknisten laitteistojen suojaus on hoidettu huolellisesti.

7 TARKASTUSOIKEUS

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

8 REKISTERITIETOJEN KORJAAMINEN

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.