MUUT YHTEISTYÖT

Yhteistyöt yritysten kasvun tukena

Kasvu Open tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Yhteistyöt voivat olla esimerkiksi pilotti- tai kehittämishankkeita, puheenvuoroja tai tapahtumien fasilitointia.

KEHITTÄMISHANKE

Pk-yritysten datapohjainen kasvukyvyn tilannekuva työkaluna ekosysteemityössä

Pk-yritysten datapohjainen kasvukyvyn tilannekuva työkaluna ekosysteemityössä -kehittämishankkeen tavoite on luoda kasvuyrityksille avoin ja maksuton kasvukyvykkyyttä kuvaava digitaalinen työkalu. Hanke käynnistyi 17.7.2023 ja päättyy 31.12.2025.

Digitaalinen työkalu antaa pk-yritykselle paremman ymmärryksen kasvukyvykkyyteen vaikuttavista asioista. Hanke on Business Jyväskylän lisäksi EU:n osarahoittama. Rahoituksesta vastaava viranomainen on Keski-Suomen liitto. 

Hankkeen tavoitteet

Vaikka työkalusta hyötyvät pk-yritykset välillisesti, hankkeen varsinaisena kohderyhmänä on auttaa Jyväskylän kaupunkiekosysteemin keskeisiä toimijoita tunnistamaan kasvukykyisiä yrityksiä liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin sekä uudistuvan teollisuuden aloilta ja edistää yhteistyötä yritysten kanssa.

Digitaalisen työkalun kautta syntyvän anonyymin yritystiedon kautta ekosysteemin toimijat pystyvät kehittämään omia palveluitaan paremmin pk-yrityksille sopiviksi ja kehitettäviä palveluita taas voidaan kohdentaa paremmin juuri niitä tarvitseville yrityksille.

Tällä tavoin toimimalla parannetaan tehokkaammin yritysten toimintaedellytyksiä ja saadaan merkittävämpiä kasvuun vaikuttavia tuloksia, mikä näkyy välillisesti alueen elinvoiman ja vetovoiman lisääntymisenä.

Kasvu Open kehittää työkalua pk-yritysten kasvun tilannekuvan hahmottamiseen (12.12.2023)

Kasvun tilannekuva on kehitetty osana EU-rahoitettua hanketta, jossa toimijoina ovat Jyväskylän kaupunki, Innokaupungit ja Keski-Suomen liitto.

PALVELUKOKEILU

Tulevaisuuden elinvoima

Tulevaisuuden Elinvoima -palvelukokeilu keskittyy neljän keskisuomalaisen kunnan yrityspalveluiden digitaalisten palveluiden kehittämiseen ja yhteistyön lisäämiseen. Kokeilu käynnistyi keväällä 2023 ja päättyi joulukuussa 2023.

Palvelukokeilussa olivat mukana Keuruun, Konneveden, Laukaan ja Saarijärven kunnat. Hankkeen tavoite oli kehittää elinkeinoyksiköiden palveluja yrityksille sekä tuoda valtakunnallisen yritysverkoston mahdollisuudet alueiden yritysten ulottuville.

Hyödyt yrityksille:

  • Hahmota yrityksen nykytila ja kehittämiskohteet
  • Keskustele yritysneuvojien ja asiantuntijoiden kanssa yrityksen kehittymisen paikoista
  • Kartoita ajankohtaiset rahoitusmahdollisuudet

Hankkeen aikana luotiin kuntien elinkeinoyksiköille digitaalinen palvelumalli. Lataa palvelumalli tästä.

KYSY LISÄÄ YHTEISTÖISTÄ

Leena Räisänen, Kasvu Open

Leena Räisänen
050 469 9971
leena.raisanen@kasvuopen.fi