MUUT YHTEISTYÖT

Yhteistyöt yritysten kasvun tukena

Kasvu Open tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Yhteistyöt voivat olla esimerkiksi pilotti- tai kehittämishankkeita, puheenvuoroja tai tapahtumien fasilitointia.

PALVELUKOKEILU

Tulevaisuuden elinvoima

Tulevaisuuden Elinvoima -palvelukokeilu keskittyy neljän keskisuomalaisen kunnan yrityspalveluiden digitaalisten palveluiden kehittämiseen ja yhteistyön lisäämiseen.

Hankkeen tavoite on kehittää elinkeinoyksiköiden palveluja yrityksille sekä tuoda valtakunnallisen yritysverkoston mahdollisuudet alueiden yritysten ulottuville.

Hyödyt yrityksille:

  • Hahmota yrityksen nykytila ja kehittämiskohteet
  • Keskustele yritysneuvojien ja asiantuntijoiden kanssa yrityksen kehittymisen paikoista
  • Kartoita ajankohtaiset rahoitusmahdollisuudet

KEHITTÄMISHANKE

Pk-yritysten datapohjainen kasvukyvyn tilannekuva työkaluna ekosysteemityössä

Pk-yritysten datapohjainen kasvukyvyn tilannekuva työkaluna ekosysteemityössä -kehittämishankkeen tavoite on luoda kasvuyrityksille avoin ja maksuton kasvukyvykkyyttä kuvaava digitaalinen työkalu.

Digitaalinen työkalu antaa pk-yritykselle paremman ymmärryksen kasvukyvykkyyteen vaikuttavista asioista.

Hanke käynnistyi 17.7.2023 ja päättyy 31.12.2025 Hanke on Business Jyväskylän lisäksi EU:n osarahoittama. Rahoituksesta vastaava viranomainen on Keski-Suomen liitto. 

Tavoitteet

Vaikka työkalusta hyötyvät pk-yritykset välillisesti, hankkeen varsinaisena kohderyhmänä on auttaa Jyväskylän kaupunkiekosysteemin keskeisiä toimijoita tunnistamaan kasvukykyisiä yrityksiä liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin sekä uudistuvan teollisuuden aloilta ja edistää yhteistyötä yritysten kanssa.

Digitaalisen työkalun kautta syntyvän anonyymin yritystiedon kautta ekosysteemin toimijat pystyvät kehittämään omia palveluitaan paremmin pk-yrityksille sopiviksi ja kehitettäviä palveluita taas voidaan kohdentaa paremmin juuri niitä tarvitseville yrityksille.

Tällä tavoin toimimalla parannetaan tehokkaammin yritysten toimintaedellytyksiä ja saadaan merkittävämpiä kasvuun vaikuttavia tuloksia, mikä näkyy välillisesti alueen elinvoiman ja vetovoiman lisääntymisenä.

KYSY LISÄÄ YHTEISTÖISTÄ

Leena Räisänen, Kasvu Open

Leena Räisänen
050 469 9971
leena.raisanen@kasvuopen.fi