VASTUULLISUUS

Kasvu Open on olemassa yrityksiä varten

Meillä on selkärangassa yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen. Sparraus on meidän vastuullisuustekomme.

Autamme yrityksiä ratkomaan liiketoiminnan haasteita ja tuemme näin suomalaista työtä konkreettisella tasolla. Se on työtä, joka mm. vahvistaa yritysten – ja koko Suomen – kykyä nousta uudelle tasolle ja synnyttää uusia työpaikkoja.

Visiomme on auttaa jokaista suomalaista kasvuhaluista yritystä tavoittamaan hullunrohkeat unelmansa. Sen eteen, arvojemme mukaisesti, teemme töitä joka päivä.

Kasvu Openin tapahtuma Jyväskylässä syksyllä 2023.

VASTUULLISUUS TOIMINNAN YTIMESSÄ

Kasvu Openin toiminta perustuu vastuullisuuteen.

Kasvu Open tarjoaa yrittäjille maksutonta, matalan kynnyksen auttamista vapaaehtoisten sparraajien kanssa. Tarjoamalla maksutonta apua yrittäjille Kasvu Open vahvistaa yritysten kykyä ja osaamista toteuttaa kestävää kasvua ja hyvinvointia.

 • Ihmiset ovat tärkein arvomme.
  Kasvu Open työllistää 11 henkilöä. Uusiin rekrytointiprosesseihin osallistuu koko tiimi. Tiimin hyvinvoinnista pitää huolta työterveydenhuolto ja välitön keskusteluyhteys toimitusjohtajan ja työntekijöiden kesken.
 • Suosimme aina kotimaista ja/tai paikallista työtä.
  Välillisesti tuemme kymmenien suomalaisten yritysten toimintaa, kun valitsemme palveluntuottajia.
 • Jakamistalous kunniaan.
  Toimistomme sijaitsee yhteisössä (Crazy Town), joka kannustaa yhteistyöhön ja tarjoaa mm. hyvinvointihetkiä ja oppimisen paikkoja. Yhteiset tilat ja tarvikkeet minimoivat omistamisen tarpeen. Olemme paperiton toimisto.
 • Kierrätämme ja käytämme uudelleen.
  Kierrätämme tapahtumamateriaalit, suosimme kasviruokaa ja käytämme julkisia liikennevälineitä ja/tai kimppakyytejä.

YHTEISKUNNALLINEN YRITYS

Kasvu Open Oy:lle on myönnetty Yhteiskunnallinen Yritys -merkin käyttöoikeus. Se on osoitus liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistuneesta yhdistämisestä.

Yhteiskunnallinen Yritys -merkin saaneet yritykset ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus.

Kasvu Open on myös Suomalaisen Työn liiton jäsen ja jakaa sen arvomaailman sekä periaatteet.

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Sen tehtävänä on kannustaa valitsemaan työtä Suomeen. 

Suomalaisen Työn Liiton jäsenyritykset:

1 luovat työpaikkoja Suomeen vahvistaen sekä taloudellista että yhteiskunnallista hyvinvointia.

2 varmistavat työntekijöiden työturvallisuuden ja tukevat heidän osaamista, hyvinvointia, yhdenvertaisuutta sekä työyhteisön monimuotoisuutta.

3 tunnistavat toiminnan olennaisimmat ympäristövaikutukset ja päästölähteet sekä toteuttavat toimenpiteitä, joilla minimoidaan näiden haitallisia vaikutuksia.

4 huomioivat tuotannon ja toiminnan vastuullisuuden, myös hankinnoissa ja alihankintaketjussa.

Yhteiskunnallinen yritys
RiverRecyclen Matleena Aariakallio vastaanotti #vastullisuusteko-tunnustuksen.

#VASTUULLISUUSTEKO -TUNNUSTUS

Kasvu Open jakaa vuosittain #vastuullisuusteko-tunnustuksen. Tunnustus on merkki yrityksen luihin ja ytimiin asti uppoavasta vastuullisuusajattelusta.

Vuonna 2021 tunnustuksen sai Dolea, joka valmistaa ekologisia, kierrätettäviä paperipillejä. Vuonna 2022 tunnustuksen sai SunUra Oy. Yritys tuottaa työllistämispalveluita yrityksille, julkiselle sektorille sekä muille työllistämistoimijoille. Vuonna 2023 tunnustuksen sain RiverRecycle. Yritys poistaa muovijätettä maailman joista. Yrityksen tavoite on estää muovijätteen pääsy valtameriin.