VASTUULLISUUS

Kasvu Open on olemassa yrityksiä varten.

Meillä on selkärangassa yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen.

Autamme yrityksiä ratkomaan liiketoiminnan haasteita ja tuemme näin suomalaista työtä konkreettisella tasolla. Se on työtä, joka mm. vahvistaa yritysten – ja koko Suomen – kykyä nousta uudelle tasolle ja synnyttää uusia työpaikkoja.

Sparraus on meidän vastuullisuustekomme.

Visiomme on auttaa jokaista suomalaista kasvuhaluista yritystä tavoittamaan hullunrohkeat unelmansa. Sen eteen, arvojemme mukaisesti, teemme töitä joka päivä.

  Kasvu Open
  Lue lisää →
  Sparraajat
  Lue lisää →
  Kumppanuus
  Lue lisää →

  VASTUULLISEN TYÖN PERIAATTEET

  Kasvu Open on Suomalaisen Työn liiton jäsen ja jakaa sen arvomaailman sekä periaatteet.

  Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Sen tehtävänä on kannustaa valitsemaan työtä Suomeen. 

  www.suomalainentyo.fi

  Suomalaisen Työn Liiton jäsenyritykset:

  1 luovat työpaikkoja Suomeen vahvistaen sekä taloudellista että yhteiskunnallista hyvinvointia.

  2 varmistavat työntekijöiden työturvallisuuden ja tukevat heidän osaamista, hyvinvointia, yhdenvertaisuutta sekä työyhteisön monimuotoisuutta.

  3 tunnistavat toiminnan olennaisimmat ympäristövaikutukset ja päästölähteet sekä toteuttavat toimenpiteitä, joilla minimoidaan näiden haitallisia vaikutuksia.

  4 huomioivat tuotannon ja toiminnan vastuullisuuden, myös hankinnoissa ja alihankintaketjussa.

  KASVU OPENIN TOIMINNAN VASTUULLISUUS

  Kasvu Open Oy:n koko toiminta perustuu vastuullisuuteen.

  Kasvu Open tarjoaa yrittäjille maksutonta, matalan kynnyksen auttamista vapaaehtoisten sparraajien kanssa. Tarjoamalla maksutonta apua yrittäjille Kasvu Open vahvistaa yritysten kykyä ja osaamista toteuttaa kestävää kasvua ja hyvinvointia.

  Ihmiset ovat tärkein arvomme. Kasvu Open työllistää 11 henkilöä. Uusiin rekrytointiprosesseihin osallistuu koko tiimi. Tiimin hyvinvoinnista pitää huolta työterveydenhuolto ja välitön keskusteluyhteys toimitusjohtajan ja työntekijöiden kesken.

  Suosimme aina kotimaista ja/tai paikallista työtä. Välillisesti tuemme kymmenien suomalaisten yritysten toimintaa, kun valitsemme palveluntuottajia.

  Jakamistalous kunniaan. Toimistomme sijaitsee yhteisössä (Crazy Town), joka kannustaa yhteistyöhön ja tarjoaa mm. hyvinvointihetkiä ja oppimisen paikkoja. Yhteiset tilat ja tarvikkeet minimoivat omistamisen tarpeen. Olemme paperiton toimisto.

  Kierrätämme ja käytämme uudelleen. Kierrätämme tapahtumamateriaalit, suosimme kasviruokaa ja käytämme julkisia liikennevälineitä ja/tai kimppakyytejä.

  YHTEISKUNNALLINEN YRITYS

  Kasvu Open Oy:lle on myönnetty Yhteiskunnallinen Yritys -merkin käyttöoikeus. Se on osoitus liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistuneesta yhdistämisestä.

  Yhteiskunnallinen Yritys -merkin saaneet yritykset ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus.

  www.yhteiskunnallinenyritys.fi

  Yhteiskunnallinen yritys

  omistajat ja kumppanit

  Kasvu Open on voittoa jakamaton yleishyödyllinen yhtiö. Toimintaamme ohjaavat arvot ja aito halu auttaa yrittäjiä tekemään parempaa bisnestä. Tämän tahtotilan jaamme omistajiemme ja kumppaneidemme kanssa.

  Vastuullisuus ei ole sanahelinää. Se on tekoja.

  Kasvu Openin valtakunnalliset ja ohjelmakohtaiset kumppanit tekevät mahdolliseksi yrityksille maksuttoman sparrauksen. Se on konkreettinen ja vahva vastuullisuusteko – osoitus yhteiskuntavastuun merkityksestä ja halusta tukea suomalaisia yrityksiä.

  sparraajat

  Sparraajat ovat Kasvu Openin toiminnan sydän. Sparraajat ovat osaajia ja asiantuntijoita, jotka haastavat ja kannustavat yrityksiä sen kuuluisan ”kuplan ulkopuolelta”.

  Sparraajat tekevät vapaaehtoistyötä. He osallistuvat sparrauspäiviin omien aikataulujensa puitteissa, mutta aina aikaa löytäen (toisinaan myös sparrauspäivien ulkopuolelta).

  Sparraajia motivoi hyvän kierrättäminen, verkostoituminen ja uuden oppiminen. Ketunhännät on jätetty kotiin.

  Kasvu Openin sparraajayhteisössä on lähes 1500 sparraajaa.

  #VASTUULLISUUSTEKO

  Kasvu Open on jakanut vuodesta 2021 asti #vastuullisuusteko-tunnustuksen. Tunnustus on merkki luihin ja ytimiin asti uppoavasta vastuullisuusajattelusta yrityksessä.

  Ensimmäisen Kasvu Openin #vastuullisuusteko-tunnustuksen sai ekologisten paperipillien valmistaja Dolea.

  Vuonna 2022 tunnustuksen sai SunUra Oy. Yritys tuottaa työllistämispalveluita yrityksille, julkiselle sektorille sekä muille työllistämistoimijoille.

  Nordean Startup & Growth -kasvuyritysyksikön johtaja Vesa Riihimäki.

  ”Kun tuemme yritysten kasvua, luomme välillisesti työpaikkoja suomalaisille ja hyvinvointia koko yhteiskunnalle.”