Olen markkinoinnin ja myynnin ammattilainen, koulutukseltani ekonomi (KTM) mutta oppini olen saanut käytännön työllä. Nykyään tuotan yrityksille myyntiä rohkean, tavoitteellisen ja suunnitelmallisen markkinoinnin kautta.

Itselläni on 30 vuoden kokemus myynti- ja markkinointityöstä eri yrityksissä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Tästä ajasta 10 vuotta olen toiminut ohjelmistoalalla. Viimeiset kymmenen vuotta olen kouluttanut ja konsultoinut yrityksiä, rohkaissut heitä markkinointityöhön, jakanut rohkeitakin ideoita ja auttanut ymmärtämään markkinoinnin muutoksia. Parasta markkinointia on kuitenkin tehty markkinointi joten ole rakentanut asiakasyrityksille selkeitä, konkreettisia markkinointisuunnitelmia.

Vahvimmat alueeni tällä hetkellä ovat myynnin markkinoinnin muutosten hallinta; sähköinen markkinointi (web, some, sähköposti jne.), markkinoinnin automatisointi, asiakasymmärrys ja asiakkuuksien hallinta CRM.