Monipuolinen ja vahva yli 20 vuoden kokemus suomalaisista start-up ja pkt -kasvuyrityksissä sekä monikansallisissa pörssiyhtiöissä antavat näkemyksellisyyttä tekemiseen.

Toimialaosaaminen ulottuu palvelusektorilta teollisuuteen, mistä laaja-alainen tietämys ratkaisujen ja palveluiden käyttämisestä, liiketoimintojen arvoketjuista sekä asiakashyödyistä. Digitalisaation transformaatio ohjelmistopalveluista (SaaS), terveysteknologia-, hyvinvointi- ja liikuntapalveluihin sekä ICT ratkaisu-, myyntikanava- ja tukkuliiketoimintoihin. Liiketoimintamahdollisuuksien ymmärtäminen ja luominen, johtamistaidot, kyky organisoida ja toteuttaa kasvua ja muutoksia antavat eväät menestyksen rakentamiselle.

Vahva kokemus yritysten, yhteisöjen sekä organisaatioiden monikanavaisesta markkinointiviestinnästä, myyntikanavien sekä asiakasarvoketjujen rakentamisesta ja muutosjohtamisesta useilta toimialoilta. Kokemus yksityisen sektorin, kuntien, tutkimuslaitosten ja julkisten organisaatioiden kanssa auttaa ymmärtämään julkisten organisaatioiden päätöksenteko- ja ohjausrakenteita. Kahden vuosikymmenen kokemuksella yrityksien johtoryhmä- ja hallitustyöskentelystä sekä neuvonantajarooleista strategian, kasvun sekä muutoksien parissa luovat pohjan onnistumiselle. Olen tottunut työskentelemään monikansallisissa tiimeissä niin Pohjoismaissa, Baltiassa, Keski-Euroopassa sekä Aasiassa ja asunut mm. Kiinassa.

Ydinosaaminen:
• Strategia- ja organisaatiokehitys
• Kasvun ja muutosten johtaminen
• Monikanavainen markkinointiviestintä
• Liiketoimintakonseptit ja toteutukset
• Canvas-analyysit ja tuloskorttimittaristot