Kun markkinoinnilla tarkoitetaan kaikkea sitä, millä suoraan tai välillisesti vaikutetaan strategian mukaisten uusien asiakkuuksien hankintaan ja vanhojen vankistumiseen, voin todeta olevani markkinoinnin erityisasiantuntija. Lisäksi työhistoriani johdosta olen saanut tutustua kasvurahoituksen kiemuroihin.

Kiinnostukseni lepää erityisesti kasvu- ja kehityspotentiaalia omaavissa B2B-yhtiöissä. Tällä hetkellä toimin useimmiten konsultin, hallituksen jäsenen tai omistajan roolissa. Selkeimmän hyödyn tuon tilanteissa, joissa kasvua halutaan tehdä orgaanisen asiakkuustyön kautta.

Päivittäinen työpanokseni Hanki Developmentissa kohdistuu omistusyhtiöidemme hallitustyöhön sekä varsin rajattuun määrään ulkoisia asiakkaita.