Datasta enemmän arvoa liiketoiminnalle on ollut intohimoni koko urani ajan. Konsulttina ja projektipäällikkönä olen auttanut asiakkaitani tehostamaan ja johtamaan liiketoimintaansa datan, analytiikan ja tekoälyn avulla mm. ennakoinnin, optimoinnin ja kannattavuusjohtamisen aluieilla. Vastuullisuus kokonaisuutena sekä erityisesti vastuullisuusdata ja raportointi ovat tällä hetkellä kiinnostukseni kohteena. Data driven sustainability, jossa vastuullisuusdataa hyödynnetään aidosti osana liiketoimintaa, luo uusia mahdollisuuksia yrityksille kehittää liiketoimintaansa vastuullisemmaksi.

Ollessani Sitrassa Johtavana asiantuntijana keskityin erityisesti pk-yritysten dataekosysteemien käynnistämiseen ja uusien liiketoimintamallien tunnistamiseen datasta. Kokemusta on myös yksityisomisteisen IT-konsultointiyrityksen kasvattamisesta 20 henkilöstä 40 henkilöön sekä isomman konsernin paikallisen toimiston käynnistämisestä ja kasvattamisesta 3 henkilöstä 14 henkilöön vuodessa. Datan ja tekoälyn lisäksi ihmisten johtaminen ja hyvinvointi on ollut jo pitkään keskiössä päivittäisessä työssäni.