Olen Metsolannen yrittäjä ja ammattikohtaaja. Autan organisaatioita tekemään kestävää etumatkaa kilpailijoihinsa nähden. Teen sen työnohjaamalla ja kouluttamalla ihmisiä ja organisaatioita kasvattamaan inhimillistä pääomaansa. Tuloksena on työhönsä sitoutuneempi tiimi, jonka sairauspoissaolotilastot eivät paisu. Tulokselllisen työn ja menestyksen avaintekijä on hyvinvoiva ja yhteen hiileen puhaltava työyhteisö.

Haluan auttaa kasvuyrittäjiä ja heidän tiimejä kasvattamaan oman työnsä hallintaa sekä työkykyään. Työnohjauksellinen sparraus pureutuu juuri teille ajankohtaisiin ajatuksiin ja kysymyksiin. Teemoja, joiden parissa olen kanssanne eniten kotonani ovat ajanhallinta ja reflektioperustainen itsensäjohtaminen, tunteet ja vuorovaikutus sekä voimavarojen vahvistaminen.

Koulutukseltani olen sosionomi (YAMK), työnohjaaja STOry, ammatillinen opettaja (AmO) sekä tuotekehittäjä. Reflektointia, tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja oman työn johtamista olen opiskellut ja hyödyntänyt tietoisesti työssäni vuodesta 2008 saakka. Pedagoginen käyttöteoriani ja reflektioperustaisuus – eli tavat joilla autan teitä oppimaan – pohjautuvat sosio-konstruktivistiseen oppimisnäkemykseen, dialogiseen muutospedagogiikkaan sekä tekemällä oppimisen pedagogiikkaan.

En ehkä ole se kouluttaja, yritysvalmentaja tai konsultti, johon olette tottuneet. Olen oppinut vuorovaikutuksen, luottamuksen ja motivaation rakentamisen toimiessani nuoriso- ja sosiaalialalla niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa se on kaikkein haastavinta. Sen vuoksi tiedän, miten motivaatiota ja voimavaroja herätellään, kasvatetaan ja ylläpidetään – silloinkin kun yrittäjyys tai elämä heittelee. En tuo teille hypeä, toksista positiivista tai “kaikki onnistuu kun aamulla päätät niin” -asennetta. Tuon teille sosiaali- ja kasvatusalan lempeyttä, turvaa ja lämpöä yhdistettynä liiketalouden napakkaan tavoitteellisuuteen ja ratkaisukeskeisyyteen. Se mahdollistaa vaikeistakin asioista puhumisen. Syväluotaamiseen turvallinen ilmapiiri höystettynä ilolla ja huumorilla luovat pohjan uuden oppimiselle ja asioiden kehittämiselle.