Juristina vuodesta 1973 ja asianajotehtävissä vuodesta 1975. Juridisten riskien hallinta eli sopimusoikeuden asiat,työsuhteisiin, yt menettelyyn liittyvät asiat, erilaiset vahingonkorvausasiat, insolvenssimenettelyt ( konkursseihin, yrityssaneeraukseen, ym liittyvä problematiikka. Samoin julkisiin hankintoihin liittyvä problematiikka sekä tilaajien että tarjouksentekijäin näkökulmasta. Samoin rakentamiseen kuuluva problematiikka.

Kauppakamarin asiamiehenä yli 33 vuotta, missä tehtävässä yritystoiminnan eri alueet pelkkää juridiikkaa laajempina näkemyksinä.