Lähtökohtana on aina ihminen, tyhjä paperi, olemassa oleva tieto ja liiketoiminta. Olen luonut suunnitelmia, vähäisistä, jopa niukoista tai erittäin runsaista lähtökohdista mielenkiintoisia, rikkaita ja puhuttelevia käytännön konsepteja, jotka ovat toteuttaneet haluttua tavoitetta. Tuotteena, palveluna, asiakaskokemuksena tai uutena liiketoiminta malleina, jotka ovat muuttaneet luutuneita käytäntöjä, tuoneet iloa, helpottanut tai antanut jotain uutta ajateltavaa loppukäyttäjille tai organisaatiolle. Tehnyt töitä yritysten tuotteistamisen, palvelumuotoilun, muutosjohtamisen, modernin myynnin ja markkinointiviestinnän kanssa sekä valmentanut yritysten omistajia, johtoryhmiä ja henkilökuntaa haluttuun tavoitteeseen. Kohottanut yksilön taivalta arjessa, vahvistanut organisaation fyysisiä ketjuja tai parantanut tiimin yhteenkuuluvuuden tunnetta ja tulosta. Tällä hetkellä tuon digitaalisuuden osaksi liiketoimintaa ja uusia tulevaisuuden teknologisia liiketoimintamalleja.