Koulutukseltani olen Taideteollisesta korkeakoulusta valmistunut taiteiden maisteri teollisesta muotoilusta. Jo yli 30 vuoden työurani voi jakaa karkeasti kolmeen 10 vuoden ajanjaksoon: 10 vuotta muotoilijasuunnittelijana / 10 vuotta luovan suunnittelun tiimien vetäjä / 10 vuotta luovan suunnittelun liiketoiminnan johtajana. Tuon viimeisen 10 vuotta olin Nitroid Oy nimisen bränditoimisto kasvuyhtiön toimitusjohtajana – yhtiö myytin Avidly Oyj:lle toukokuussa 2018. Yhtiö kasvatettiin tulorahoituksella kannattavasti 10 vuodessa 6 vakinaisen ja yhden toimipisteen asiantuntijayrityksestä 37 vakinaisen ja viiden toimipisteen toimistoksi.

Keväällä 2019 siirryin nykyiseen toimeeni Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) Luovien alojen tutkimusyksikön johtajaksi. Yksikkö toimii kahdessa tutkimusryhmässä. Toisessa keskitytään edistämään luovan talouden yrittäjyyttä, liiketoiminnallistamista sekä johtamista ja toisessa sen menetelmäkehitystä digitaalisin painotuksin erityisesti palvelumuotoilun ja pelillistämisen keinoin. Lisäksi yksikössä on teemaryhmät kulttuuriperinnön ja –hyvinvoinnin, biotuotemateriaalien käytön ja koulutuksen kehittämiselle. Yksikön nousevista tutkimusteemoista löytyy keskeisiä termejä: empaattinen design, kestävä muotoilu, kokemuksellisuus, ennakointi, data-analytiikka, jakaminen ja living lab. Yksikön tutkimusportfolion koko on tällä hetkellä noin 8 m€ ja siihen kuuluu noin 40 eri alojen asiantuntijaa.